Godine 1939. samo jedan promil (0,1%) Bošnjaka je imao univerzitetsko obrazovanje.

tekst: Ahmet Kurt

Nizak procenat bosanskohercegovačkih muslimana, današnjih Bošnjaka, sa visokom školskom spremom pred Drugi svjetski rat treba promatrati u široj historijskoj perspektivi.

Dok je bila u sastavu Osmanskog carstva (1467-1878), Bosna i Hercegovina je dala značajan broj velikih ljudi koji su se istakli na naučnom, kulturnom, političkom i vojnom polju.[1-1] U tom ogromnom carstvu koje se na vrhuncu svoje moći prostiralo na tri kontinenta i na čijim je ruševinama, kasnije, nastalo dvadeset i pet država, nije bilo položaja, uključujući i one najviše (osim sultana), a da ga nisu zauzimali Bosanci i Hercegovci. Među njima je bio veliki broj naučnika, sufijskih šejhova, pjesnika, književnika, muftija, kadija, kadiaskera, paša, beglerbegova, vezira i velikih vezira.
Od 1821, do 1922, više od milion muslimana bilo je protjerano s Balkana, uključujući i teritorije koji će se kasnije naći unutar granica Kraljevine Jugoslavije. Utjecaj tih poremećaja bio je veoma veliki[ 1b]. Povlačenje Osmanskog carstva, a zatim i Austro-Ugarske iz Bosne i Hercegovine najavilo je novo poglavlje u historiji bosanskohercegovačkih muslimana. Nema sumnje da je državna vlast bila glavnim uzročnikom teškog položaja bošnjačkog naroda, naročito u prvim godinama Kraljevine SHS/Jugoslavije. Kako iznose mnogi autori (npr. F. Muhić, A. Jahić), država je stalnim tolerisanjem nasilja i zločina, nepravičnom agrarnom reformom, diskriminacijom u upravi i administraciji, nejednakim plaćanjem vjerskih službenika – nesporno doprinosila nepovoljnom stanju Bošnjaka u međuratnom razdoblju. Ali tom i takvom stanju su nesporno doprinosili i sami Bošnjaci. U samoj Islamskoj zajednici bilo je svijesti da se sa postojećom ulemom, često priučenim seoskim hodžama, ne može kročiti naprijed u smjeru moralnog i kulturnog podizanja Bošnjaka. Tuzlanski profesor Adem Bise pisao je 1937. godine o hipokriziji bosanskohercegovačke uleme koja je slala svoju djecu u svjetovne škole, a istovremeno, udaljavala vjernike od savremene naobrazbe i evropskih vrijednosti.

1939. godine u cijeloj tadašnjoj monarhističkoj Jugoslaviji je bilo oko osam stotina živih Bošnjaka koji su završili neki fakultet. Husejn Alić [1 – vidi fusnote na kraju spiska] je u časopisu Kalendar Narodne uzdanice [2] za 1940. godinu (strana 160-167) i za godinu 1941. (strana 154-156) objavio spisak Bošnjaka koji su 1939. godine imali fakultetsko obrazovanje. Tačnije, to je spisak ”muslimana koji vrše svoja zvanja po cijeloj Jugoslaviji, a rodom su iz Bosne i Hercegovine”.

U godinama poslije Prvog svjetskog rata i uspostavljanjem Kraljevine Jugoslavije bošnjačko stanovništvo je provođenjem agrarne reforme izgubilo svoje posjede i naglo osiromašilo, a bez školskog obrazovanja gubi utjecaj u društvu [3]. Tako je 1931. godine tek 107 Bošnjaka pohađalo učiteljske škole, dok je na jugoslavenskim univerzitetima studiralo svega 197 muslimana što je bilo samo 1,3% studentske populacije. Pred Drugi svjetski rat, 1939. godine udio muslimana/Bošnjaka u tadašnjoj Jugoslaviji u vrhovima vlasti, odnosno na višim ili rukovodećim mjestima, bio je sasvim neznatan. Te godine Bošnjaci su zauzimali svega 30 takvih mjesta ili 1,2 posto. Neuki bošnjački sinovi su iz neznanja bacali u vatru ili zakopavali u zemlju vrijedne knjige pisane arapskim pismom koje su ostale iza njihovih učenih očeva i djedova [4].

Alić je objavio spisak onako kako je zapisivao imena, a grupisanje je obavio prema zanimanjima. Pobrojao je 732 ”muslimanska intelektualca u Jugoslaviji”. Pregledali smo njegove spiskove u dva broja ”Narodne Uzdanice” te ih sortirali prema abecednom redu i zanimanjima. Pronašli smo više grešaka. 29 istih osoba pobrojane se u dvije ili više kategorija zanimanja, tako da je tačan broj 703, a ne 732 osobe. Po zanimanjima u spisku ima 245 pravnika, 124 profesora, 84 inženjera, 68 liječnika, 62 oficira vojske Kraljevine Jugoslavije, 48 teologa, 31 ekonomist, 21 veterinar, 19 farmaceuta i 1 matematičar. U spisku postoje još dva-tri  vjerovatna duplikata gdje je možda ista osoba računata dva puta pod različitim zvanjima (vidi naprimjer pod Mahić Hasan ili Uđvarlić dr Salih), ali radi sigurnosti to nismo brisali. U spisku je četrnaest žena ili dva posto.

Poslije dolaska Austro-Ugarske monarhije počele su se otvarati osnovne i srednje škole koje su pohađali i bošnjački đaci. Poslije završetka srednje škole neki su odlazili na visoke škole, prvenstveno u Beč i Zagreb. Uglavnom su se odlučivali na dvije struke, pravo i medicina, pa ih Alić naziva ”muslimanskim strukama”. Medicina se učila redovno u Beču, a pravo u Beču i Zagrebu. Poslije odluke hrvatsko-slavonske Zemaljske vlade 1892. godine da se „svršenicima sarajevske šerijatske sudačke škole dozvoli upis na Pravni fakultet u Zagrebu i polaganje državnih ispita“, povećava se upis Bošnjaka na studije prava. Zagreb je takođe bio privlačniji zbog poznavanja jezika. Do početka Prvog svjetskog rata, 1914. godine Bosna i Hercegovina nije imala ni jednog Bošnjaka potpuno diplomiranog inženjera građevinske ili mašinske struke.

Bošnjaci su 1900. godine imali svega deset potpuno akademski obrazovanih ljudi, a to su Ćamil Karamehmedović, dr Ahmed i Ibrahim Defterdarević, dr Halid, Abduselam i Mahmud Hrasnica, Muhamed Kulenović, Hašim Badnjević, dr Safvet Bašagić i Šemso Salihbegović. Od njih 10 prvih osam su pravnici, deveti je filozof, a deseti veterinar.

Na kraju Alić, procjenjuje da spiskom nije obuhvaćeno oko 100 osoba, tako da bi spisak trebao imati oko 800 Bošnjaka sa univerzitetskim obrazovanjem. Naprimjer u spisku nema poznatog mostarskog intelektualca Saliha Bakamovića (1892-1940) koji je studirao u Carigradu, Beču i Budimpešti gdje diplomira na Orijentalnoj akademiji, na kojoj kasnije predaje turski i francuski jezik. Govorio je  više  jezika – francuski, njemački, turski, arapski, mađarski, italijanski, esperanto i perzijski jezik.

Alić zaključuje da  ”na svakih 1.000 živih muslimana dolazi po jedan živi fakultetlija, jer u Bosni i Hercegovini ima oko 800.000 muslimana”, što iznosi jedan promil.

U donjem spisku od broja 440 do broja 445 je i šest Kurta: teolozi Muhamed iz Mostara, te Muhamed Šefket iz Tuzle, kao i Šefketova tri sina pravnika – Enver, dr Alija i Fadil kao i sin hadži Muhameda iz Mostara profesor Husnija Kurt. U spisku nedostaje sedmi Kurt,  pravnik Mehmed Dželaluddin Kurt.

Najviše bošnjačkih intelektualaca tih godina je bilo iz porodice Kulenović – 15, Muftić – 12, Aganović – 8, Filipović – 8, Hadžić – 8, Kadić – 7, Bišćević – 6, Kurt – 6, Badnjević – 5, Bajraktarević – 5, Balić – 5, Džinić – 5, Gavrankapetanović – 5, itd

NAPOMENA: Ovaj spisak tada živućih intelektualaca je napravljen pred Drugi svjetski rat od strane Huseina Alića koji napominje da spiskom možda nije obuhvaćeno oko sto  osoba. Na kraju spiska su imena izostavljenih intelektualaca čije smo podatke dobili od njihovih potomaka – vidjeti komentare na kraju stranice. Takođe, posjetioci stranice sve primjedbe i imena svojih izostavljenih predaka mogu upisati kao komentar na kraju spiska, ako je osoba bila živa 1939. i diplomirala prije te godine.

Alić je takođe izrazio želju da netko napravi spisak Bošnjaka koji su završili srednju školu i smatra da bi taj spisak sadržavao od 4 000 do 5 000 osoba sa srednjoškolskom maturom.

 1. Abadžić, Ahmet, ljekar
 2. Abdurahmanović, Rešad, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 3. Ademović, Ejub, pravnik, pom. bana
 4. Adžem, Ćemal, oficir žandarmerije Kraljevine Jugoslavije, žand. kapetan I klase
 5. Aganović, dr Daut, advokat
 6. Aganović, Dževad, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 7. Aganović, h. Alija, član Ulema-medžlisa, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 8. Aganović, h. Sabit, imam, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 9. Aganović, Muhamed, sudija sreskog suda
 10. Aganović, Muharem, oficir žandarmerije Kraljevine Jugoslavije, žand. potpukovnik
 11. Aganović, Nurudin, ekonomist
 12. Aganović, Salih, mašinski inžinjer
 13. Agić, Hakija, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 14. Agić, Salih, sudija sreskog suda
 15. Ajanović, Junuz, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, potpukovnik
 16. Ajanović, Mustafa, srednjoškolski profesor
 17. Alajbegović, Ahmet, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan I klase
 18. Alajbegović, dr Mehmed, sudija okružnog suda
 19. Alajbegović, Mehmed, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, int. poručnik
 20. Alajbegović, Osman, ekonomist
 21. Alečković, dr Sulejman, advokat
 22. Alić, Husejn, direktor, srednjoškolski profesor
 23. Alihodžić, Asim, sudija okružnog suda
 24. Alikadić, Kasim, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 25. Alikadić, Salko, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. potpukovnik
 26. Alikalfić, Alija, ljekar
 27. Alikalfić, Fazlija, šumarski inžinjer
 28. Alikalfić, Mustafa, srednjoškolski profesor
 29. Alimajstorović, Sulejman, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sa.)
 30. Amautović, Fadila, srednjoškolski profesor
 31. Arifhodžić, Sead, ekonomist
 32. Arifhodžić, Sejfudin, pravnik
 33. Arnaut, Nadija, sudija sreskog suda
 34. Arnautović, Ferid, šumarski inžinjer
 35. Arslanagić, Mušan, srednjoškolski profesor
 36. Asimović, Abdulah, sudija sreskog suda
 37. Avdić, Ćamil, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 38. Azapagić, dr ing Fuad, ekonomist
 39. Azapagić, N., oficir mornarice Kraljevine Jugoslavije, poručnik bojnog broda
 40. Azapagić, Teufik, mašinski inžinjer
 41. Babajić, Ahmet, sudija upravnog suda
 42. Babić, Muhamed, pravnik u državnoj upravi
 43. Badnjević, Abdurahman, sudija okružnog suda
 44. Badnjević, Bakir, veterinar
 45. Badnjević, dr Ešref, sudija okružnog suda
 46. Badnjević, Hašim, pravnik u penziji
 47. Badnjević-Pašalić, Zija, advokat
 48. Bahtijarević, Fikret, veterinar
 49. Bahtijarević, N., farmaceut
 50. Bahtijarević, Omer, ljekar
 51. Bajraktarević, dr Fehim, sveučilišni profesor
 52. Bajraktarević, Hasan, ekonomist
 53. Bajraktarević, Ibrahim, rudarski inžinjer
 54. Bajraktarević, Mahmut, srednjoškolski profesor
 55. Bajraktarević, Suljo, ekonomist (industrijalac)
 56. Bajramović, Asim, šumarski inžinjer
 57. Bajramović, Hasan, sudija okružnog suda
 58. Bajrović, Redžep, sudija sreskog suda
 59. Bakarević, Hilmija, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 60. Balagija, Abduselam, sudija okružnog suda
 61. Balić, dr Šefkija, sudija sreskog suda
 62. Balić, Fehim, srednjoškolski profesor
 63. Balić, Hilmija, farmaceut
 64. Balić, Mahmud, upr. stoč. stanice, agronom
 65. Balić, Mehmed, direktor š. d., šumarski inžinjer
 66. Balta, Arif, pravnik u državnoj upravi
 67. Baljić, Salih, srednjoškolski profesor
 68. Bašagić, Hamdija, sudija sreskog suda
 69. Bašagić, Husnija, šumarski inžinjer
 70. Bašagić, Mustafa, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pukovnik
 71. Baščelija, Fahrudin, srednjoškolski profesor
 72. Bašić, Hakija, veterinar
 73. Bašić, Mustafa, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 74. Bašić, Salih, sveučilišni profesor
 75. Bećiragić, Rasim, šumarski inžinjer
 76. Bećirević, Šerif, pravnik u državnoj upravi
 77. Begić, Alija, ljekar
 78. Begić, Midhat, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 79. Begić, Nail, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 80. Begić, Nurudin, sudija okružnog suda
 81. Begović, dr Mehmed, sveučilišni profesor
 82. Behmen, dr Šefkija, pravnik
 83. Behmen, Hilmija, sudija okružnog suda
 84. Behmen, Munib, upravitelj, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 85. Behmen, Sadik, šumarski inžinjer
 86. Bekić, Edhem, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 87. Berberović, Uzeir, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 88. Berbić, Muhamed, sudija okružnog suda
 89. Berbić, Osman, sudija sreskog suda
 90. Berbić, Salih, sudija sreskog suda
 91. Bešlagić, Abdulah, pravnik u državnoj upravi
 92. Bešlagić, Hasan, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 93. Bešlagić, Hilmija, građ. inžinjer
 94. Bešlagić, Šerif, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 95. Bibić, Ćazim, veterinar
 96. Bičakčić, Vejsil, ljekar
 97. Bilal, Salih, veterinar
 98. Bilal, Vehbija, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. potporučnik
 99. Biogradlić, Hamdija, sudija sreskog suda
 100. Biser, Uzeir, inspektor, agronom
 101. Biserović, Razija, ljekar
 102. Bišćević, Adem, mašinski i vazduhoplovni inžinjer
 103. Bišćević, Derviš, mašinski inžinjer
 104. Bišćević, Hrustem, mašinski inžinjer
 105. Bišćević, Husein, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije u penziji, kapetan
 106. Bišćević, Ibrahim, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 107. Bišćević, Mustafa, sudija okružnog suda
 108. Borić, Ahmet, pravnik u banskoj upravi
 109. Borić, Asko, ljekar
 110. Bostandžić, Agan, matematičar
 111. Branković, Safvet, pravnik u državnoj upravi
 112. Branković, Sinan, sudija sreskog suda
 113. Bravo, Hamdija, ljekar
 114. Brekalović, Omer, mašinski inžinjer
 115. Brkić, Husein, direktor, srednjoškolski profesor
 116. Brkić, Ibrahim, ljekar
 117. Bubić, Muhamed, srednjoškolski profesor
 118. Bubić, Nazif, advokat
 119. Bubić, Šefkija, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 120. Bubić, Šerif, agronom
 121. Bujukalić, Hajrudin, šumarski inžinjer
 122. Bukvica, Abdulah, ljekar
 123. Buljina, dr Seid, pravnik
 124. Buljina, Halid, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 125. Bunić, Ahmet, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 126. Burek, Ahmet, upravitelj Gazijine medrese, teolog sa carigrad. ili kairskom diplomom
 127. Burina, Ragib, srednjoškolski profesor
 128. Burina, Safvet, srednjoškolski profesor
 129. Busuladžić, Mustafa, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 130. Bušatlić, Asim, pravnik
 131. Bušatlić, N, ljekar
 132. Buturović, Adem, srednjoškolski profesor
 133. Buturović, Hamdija, sudija sreskog suda
 134. Buzaljko, Abdulah, sudija sreskog suda
 135. Cepić, Omer, veterinar
 136. Cerić, Abdulah, agronom
 137. Cerić, Šefik, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, int. potporučnik
 138. Cico, Salih, direktor fabrike duhana, inžinjer
 139. Čadordžić, Hfz. Ibrahim, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 140. Čamo, Edhem, veterinar
 141. Čampara, Sabit, pravnik u državnoj upravi
 142. Čaršimamović, Sabija, pravnik
 143. Čaršimamović, Sidik, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 144. Čelebić, Mehmed, ljekar
 145. Čemerlić, dr Hamdija, sveučilišni profesor
 146. Čerimagić, Rasim, ekonomist
 147. Čohadžić, Hasan, veterinar
 148. Čohadžić, Ismet, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 149. Čohadžić, N., ekonomist
 150. Čokić, Adil, srednjoškolski profesor
 151. Čokić, Ćamil, šef ložionice, mašinski inžinjer
 152. Čokić, h. Ibrahim, pen. muftija, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 153. Čomara, Ismet, ekonomist
 154. Čustović, Junuz, ljekar
 155. Ćatić, Salim, srednjoškolski profesor
 156. Ćehajić, Enver, pravnik
 157. Ćehajić, Sadik, sudija sreskog suda
 158. Ćejvan, Naim, srednjoškolski profesor
 159. Ćemerlić, Asim, ljekar
 160. Ćerimović, Ahmet, elektro inžinjer
 161. Ćesović, Hilmija, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. kapetan II klase
 162. Ćirić, Derviš, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan II klase
 163. Ćišić, Salih, srednjoškolski profesor
 164. Ćurić, Hajrudin, srednjoškolski profesor
 165. Dadić, Ibrahim, ljekar
 166. Dajdžić, Edhem, pravnik u državnoj upravi
 167. Dautbegović, Džafer, veterinar
 168. Delić, Smail, sudija sreskog suda
 169. Demirović, Fahrudin, pravnik u banskoj upravi
 170. Denić, Zaril, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. kapetan I klase
 171. Denišlić, Mustafa, šumarski inžinjer
 172. Denišlić, Mustafa. ljekar
 173. Denišlić, Sulajman, ekonomist
 174. Deronja, Osman, ljekar
 175. Dervišević, Abdulah, srednjoškolski profesor
 176. Dilić, Said, pravnik
 177. Dizdar, Džemal, veterinar
 178. Dizdar, Muhamed, rektor, sveučilišni profesor
 179. Dizdarević, Abdurezak, sudija sreskog suda
 180. Dizdarević, Mahmut, sudija okružnog suda
 181. Dobrača, Kasim, srednjoškolski profesor
 182. Dobrača, Seid, sudija
 183. Drače, Alija, farmaceut
 184. Draganić, Mensur, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 185. Drljević, Alija, pravnik
 186. Drljević, Mustafa, srednjoškolski profesor
 187. Dubinović, dr Riza, advokat
 188. Dubravić, Hilmija, šumarski inžinjer
 189. Dubravić, Husejn, srednjoškolski profesor
 190. Duraković, Hasan, pravnik
 191. Durmić, Hajdar, sudija sreskog suda
 192. Džaferbegović, Ibrahim, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, vazd. kapetan II klase
 193. Džananović, Hajrudin, ljekar
 194. Džananović, lzudin, ljekar
 195. Džidić, Ali Kjamil, advokat
 196. Džinić, Bakir, farmaceut
 197. Džinić, dr Asim, advokat
 198. Džinić, Fadil, ljekar
 199. Džinić, Mustafa, srednjoškolski profesor
 200. Džinić, Salih, veterinar
 201. Džino, Muhamed, farmaceut
 202. Džudža, Muhamed, farmaceut
 203. Džudža, Omer, srednjoškolski profesor
 204. Džulepa, Mustafa, šumarski inžinjer
 205. Džumrukčić, Nazija, srednjoškolski profesor
 206. Đemidžić, Alija, oficir žandarmerije Kraljevine Jugoslavije, žand. potpukovnik
 207. Đerzić, Salih, šumarski inžinjer
 208. Đikić, Salih, šumarski inžinjer
 209. Đozo, Husejn, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 210. Đulbegović, Fehim, šumarski inžinjer
 211. Đulić, Osman, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 212. Đumišić, Osman, elekto inžinjer
 213. Đumišić, Sadija, farmaceut
 214. Đumrukčić, Husnija, sudija okružnog suda
 215. Efendić, Fehim, srednjoškolski profesor
 216. Efendić, Hašim, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. kapetan I klase
 217. Efendić, Safvet, agronom
 218. Farizović, Sadik, sudija
 219. Fazlagić, Mehmedalija, agronom
 220. Fazlić, Osman, sudija okružnog suda
 221. Fejzagić, Abduselam, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, đen.-štabni major
 222. Fidahić, Mehmed, apelacioni sudija
 223. Filipović, M. Sulejman, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. potpukovnik
 224. Filipović, Bakir, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, maš. potporučnik
 225. Filipović, dr Islam, advokat
 226. Filipović, Hamdija, farmaceut
 227. Filipović, Hamid, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 228. Filipović, Mahmut, sudija okružnog suda
 229. Filipović, Nedim, srednjoškolski profesor
 230. Filipović, Rešid, pravnik u državnoj upravi
 231. Firdus, dr Osman, sudija okružnog suda
 232. Fočak, Muhamed, srednjoškolski profesor
 233. Gagić, Muhamed, srednjoškolski profesor
 234. Gavrankapetanović, dr Hifzija, advokat
 235. Gavrankapetanović, Džemil, ljekar
 236. Gavrankapetanović, Hakija, pravnik u penziji
 237. Gavrankapetanović, Ismet, pravnik u penziji
 238. Gavrankapetanović, Šemsudin, sudija okružnog suda
 239. Gavranović, Ibrahim, veterinar
 240. Glavović, Abdulah, tužilac
 241. Gluhbegović, Dževad, ekonomist
 242. Gradaščević, dr Smail, sudija sreskog suda
 243. Granov, Jusuf, upravitelj, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 244. Grebo, Muhamad, pravnik
 245. Habul, Alija, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. potporučnik
 246. Hadžiabdić, Ragib, sudija okružnog suda
 247. Hadžialić, Abdulah, ekonomist
 248. Hadžialić, dr Salih, ekonomist
 249. Hadžialić, Safvet, inžinjer hemije
 250. Hadžiavdić, Ibrahim, ekonomist
 251. Hadžibegić, Hamid, srednjoškolski profesor
 252. Hadžibegić, Vejsil, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, sudski kapetan II klase, pravnik
 253. Hadžić, dr Atif, inspektor, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 254. Hadžić, Hakija, pom.ministra, pravnik
 255. Hadžić, Hasib, pravnik u državnoj upravi
 256. Hadžić, Muhamed, pravnik
 257. Hadžić, N., oficir vojske Kraljevine Jugoslavije u penziji, kapetan
 258. Hadžić, Nadžida, sudija sreskog suda
 259. Hadžić, Rabija, srednjoškolski profesor
 260. Hadžić, Zineta, pravnik
 261. Hadžidedić, Ćamil, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan I klase
 262. Hadžidedić, Zaim, veterinar
 263. Hadžiefendić, dr Hamid, advokat
 264. Hadžihalilović, Abdulah, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 265. Hadžihasanović, Hakija, mašinski inžinjer
 266. Hadžihasanović, Hamdija, pravnik u Finansijskoj upravi
 267. Hadžimehanović, Faik, srednjoškolski profesor
 268. Hadžimulić, Smail, ljekar
 269. Hadžimusafić, Kasim, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 270. Hadžioman dr Ibrahim, pravnik
 271. Hadžiomerović, Ibrahim, pravnik u penziji, pom. bana
 272. Hadžiomerović, Nezir, imam, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 273. Hadžiomerović, Šefkija, sudija
 274. Hadžiomerspahić, Kemal, srednjoškolski profesor
 275. Hadžiomerspahić, Riza, agronom
 276. Hadžiselimbegović, dr Husein, advokat
 277. Hadžiselimbegović, Šefkija, mašinski inžinjer
 278. Hadžiselimović, Rasim, ekonomist
 279. Hafizadić, Sulejman, ljekar
 280. Hafizović, Sadik, sudija okružnog suda
 281. Hajrović, dr Mehmed, sudija sreskog suda
 282. Hajdarević, Mustafa, ljekar
 283. Hajdarević, Rašid, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 284. Hajrić, Omer, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 285. Hajrović, Fadil, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 286. Hakirević, N., agronom
 287. Halepović, Abas, advokat
 288. Halilbašić, dr Osman, pravnik u državnoj upravi
 289. Halilbašić, Ragib, farmaceut
 290. Halilović, Šaćir, rudarski inžinjer
 291. Handžić, Adem, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 292. Handžić, H. Mehmed, sveučilišni profesor
 293. Handžić, hadži hafiz Akif, imam, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 294. Handžić-Hodžić, Sabrija, sudija
 295. Hasanagić, Omer, inžinjer hemije
 296. Hasanbegović, Ćamil, pravnik u državnoj upravi
 297. Hasanbegović, dr Abdullah, pravnik
 298. Hasanbegović, Husnija, ljekar
 299. Hasanbegović, Kasim, pravnik u državnoj upravi
 300. Hasandedić, Hifzija, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 301. Hasandedić, Šefket, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, đen.-štabni major
 302. Hasandedić, Šemsudin, šumarski inžinjer
 303. Hasanefendić, Hasan, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 304. Hodžić, Džemail, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. poručnik
 305. Hodžić, Mehmed, ljekar
 306. Hodžić, Omer, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan II klase
 307. Hodžić, Šaban, srednjoškolski profesor
 308. Hot, Hasan, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 309. Hrasnica, dr Halid, pravnik
 310. Hrasnica, Fahrudin, agronom
 311. Hrelja, Muhamed, elekto inžinjer
 312. Hrnjičević, Halil, direktor rud. škole, rudarski inžinjer
 313. Hromalić, Hamid, ekonomist
 314. Hromić, dr Sead, inžinjer hemije
 315. Hromić, Muhamed, oficir mornarice Kraljevine Jugoslavije, kapetan bojnoga broda
 316. Hujdurh Alija, pravnik
 317. Humoh Salih, šumarski inžinjer
 318. Huremović, Azem, sudija sreskog suda
 319. Huremović, Orhan, pravnik
 320. Husedžinović, Besim, sudija
 321. Husedžinović, Seid, direktor fabrike ćilima, inžinjer hemije
 322. Husić, Mehmed, sudija sreskog suda
 323. Husić, Muhamed, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 324. Iblizović, Muhamed, ljekar
 325. Iblizović-Zildžić, Ševala, ljekar
 326. Ibrahimbegović, h. Abdul-Gani, muderis, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 327. Ibrahimbegović, Jašar, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan II klase
 328. Ibrahimpašić, dr Ibrahim, sudija sreskog suda
 329. Ibruljević, Mulo, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije u penziji, pukovnik
 330. Idrizbegović, Alija, inžinjer geodezije
 331. Idrizbegović, Ekrem, ljekar
 332. Idrizbegović, Fuad, ljekar
 333. Imamović, Fadil, advokat
 334. Imamović, Halid, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 335. Imamović, Ibrahim, srednjoškolski profesor
 336. Izetbegović, Šukrija, sudija
 337. Jahić, Hašim, sudija sreskog suda
 338. Jajčanin Šaćir, sudija okružnog suda
 339. Jašarević, Jusuf, sudija sreskog suda
 340. Javorić, Alija, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 341. Jugo Mustafa, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 342. Jusufbegović, Ahmet, farmaceut
 343. Jusufbegović, Murat, farmaceut
 344. Kabil, Ejub, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 345. Kadić, dr Bahrija, advokat
 346. Kadić, Husejn, pravnik u penziji
 347. Kadić, Irfan, mašinski inžinjer
 348. Kadić, Muhamed, arhitekt
 349. Kadić, Mustafa, ljekar
 350. Kadić, Reuf, arhitekt
 351. Kadić, Šefkija, advokat
 352. Kadragić, Alija, ekonomist
 353. Kajtaz Omer, šumarski inžinjer
 354. Kamarić, Ćamil, pravnik
 355. Kamberović, Ahmed, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 356. Kamenica Atif, pravnik
 357. Kamerić, Mustafa, pravnik u državnom savjetu
 358. Kantardžić, Muhamed, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 359. Kapetanović, Hajrudin, ljekar
 360. Kapetanović, Hilmi-beg, pravnik (penz.),
 361. Kapetanović, Mustafa, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 362. Kapetanović, Osman, ekonomist
 363. Kapetanović, Salih, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 364. Kapić, Mustafa, šumarski inžinjer
 365. Kapić, Šefkija, sudija
 366. Kapidžić, Hamdija, srednjoškolski profesor
 367. Kapidžić, Murat, apelacioni sudija
 368. Kapidžić, Šefkija, advokat
 369. Karabasanović, Alija, ljekar
 370. Karabeg, h. Ahmet, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 371. Karabeg, h. Alija, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 372. Karabeg, Ibrahim, sudija okružnog suda
 373. Karahasanović, Alija, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 374. Karahasanović, Munira, srednjoškolski profesor
 375. Karamehmedović, dr Hamdija, pravnik
 376. Karamehmedović, Sabrija, ljekar
 377. Karavdić, Abdulah, srednjoškolski profesor
 378. Karić, Asim, oficir žandarmerije Kraljevine Jugoslavije, žand. kapetan II klase
 379. Karić, Sejid, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 380. Karović, Vejsil, srednjoškolski profesor
 381. Kasumović, Ahmet, srednjoškolski profesor
 382. Kazaferović, Ragib, imam, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 383. Kazazović, dr Salih, advokat
 384. Kemura, Ahmet, ekonomist
 385. Kolaković, Ragib, šumarski inžinjer
 386. Koluder Ahaz, sudija
 387. Komadina, Edhem, pravnik
 388. Komadina, Salih, ljekar
 389. Komadina, Šefkija, ljekar
 390. Konjhodžić, Sadija, sudija
 391. Konjhodžić, Šaćir, sudija okružnog suda
 392. Konjhodžić, Zejna, sudija
 393. Kopčić, Ibrahim, šumarski inžinjer
 394. Kopić, Šefkija, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 395. Korkut, A. Derviš, imam, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 396. Korkut, Abdulah, sudija
 397. Korkut, Besim, srednjoškolski profesor
 398. Korkut, Derviš, kustos, srednjoškolski profesor
 399. Kosović, Derviš, sudija okružnog suda
 400. Kotlo, Salim, agronom
 401. Kovačević, Adem, farmaceut
 402. Kozarčanin, Sulejman, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 403. Krajina, Mehmed-Fadil, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, vazd. kapetan I klase
 404. Krajišnik, Mustafa, šumarski inžinjer
 405. Kreso, Muhamed, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 406. Kreso, Zija, sudija okružnog suda
 407. Kreševljaković, Hamdija, srednjoškolski profesor
 408. Krivošić, Muhamed, sudija sreskog suda
 409. Krupić, Ibrahim, veterinar
 410. Krupić, dr Mehmed, sudija okružnog suda
 411. Krupić, Safet, srednjoškolski profesor
 412. Krzić, Enver, pravnik
 413. Kučukalić, dr Safvet, ekonomist
 414. Kučukalić, Dževdet, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 415. Kučukalić, Zehra, pravnica
 416. Kudović, Sulejman, šumarski inžinjer
 417. Kulenović, Asim, ljekar
 418. Kulenović, Bećir, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, konjički potpukovnik
 419. Kulenović, dr Muhamed, advokat
 420. Kulenović, dr Osman, advokat
 421. Kulenović, Džafer, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 422. Kulenović, Fahrija, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 423. Kulenović, h. h. Mustafa, penz. muftija, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 424. Kulenović, Mehmed, ekonomist
 425. Kulenović, Mustafa, sudija okružnog suda
 426. Kulenović, Osman, ljekar
 427. Kulenović, Osman, pravnik
 428. Kulenović, Rifat, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 429. Kulenović, Rifat, sudija
 430. Kulenović, Seid, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan I klase
 431. Kulenović-Šenigdžić, Hakija, srednjoškolski profesor
 432. Kulišić, Sead-Spiro, srednjoškolski profesor
 433. Kulović, dr Salih, pravnik
 434. Kundurović, Muhamed, ljekar
 435. Kurbegović, Fehim, apelacioni sudija
 436. Kurjaković, Ešref, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 437. Kurt, dr Alija, pravnik
 438. Kurt, Enver, pravnik
 439. Kurt, Fadil, pravnik
 440. Kurt, h. hafiz kurra Muhamed muderis, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 441. Kurt, h. Muhamed Šefket, penzionisani muftija, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 442. Kurt, Husnija, srednjoškolski profesor
 443. Kurtagić, dr Rešid, advokat
 444. Kurtagić, Faik, agronom
 445. Kurtović, Adem, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 446. Lakišić, Ibrahim, pravnik u državnoj upravi
 447. Loga, ing Halil, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 448. Loga, Teufik, ekonomist
 449. Lokmić, Husejn, sudija sreskog suda
 450. Lukačević, Islam, sudija sreskog suda
 451. Ljubunčić, Salih, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 452. Ljuca, Derviš, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan II klase
 453. Ljutović, Ibrahim, sudija sreskog suda
 454. Ljutović, Sulejman, ljekar
 455. Maglajlija, Hasan, veterinar
 456. Maglajlija, Husejn, pravnik u državnoj upravi
 457. Mahić, Hasan, ljekar
 458. Mahić, Hasan, veterinar
 459. Mahmutagić, Abdulah, srednjoškolski profesor
 460. Malkić, Hakija, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. kapetan II klase
 461. Mašić, dr Husejn, sudija sreskog suda
 462. Mehić, Mustafa, šumarski inžinjer
 463. Mehić, Mustafa, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 464. Mehmedagić, Aliosman, ljekar
 465. Mehmedagić, dr Džafer, advokat
 466. Mehmedagić, Junuz, ekonomist
 467. Mehmedbašić, Ahmet, direktor, srednjoškolski profesor
 468. Mehmedbašić, dr Alija, advokat
 469. Mehmedbašić, dr Mahmut, načelnik u penz., agronom
 470. Mehmedbašić, dr Osman, advokat
 471. Mehmedović, Ejub, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 472. Mesihović, Šaćir, član ulema medžlisa u. penz. teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 473. Midžić, Fuad, inžinjer kemije
 474. Midžić, Galib, ekonomist
 475. Midžić, Muharem, ljekar
 476. Midžić, Sead, ljekar
 477. Milavić, Ismet, sudija okružnog suda
 478. Miralem Reuf, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. major
 479. Muftić, dr Hazim, sudija okružnog suda
 480. Muftić, Enver, srednjoškolski profesor
 481. Muftić, Halid, građ. inžinjer
 482. Muftić, Lutfo, farmaceut
 483. Muftić, Mukdim, veterinar
 484. Muftić, N., inžinjer geodezije
 485. Muftić, N., oficir vojske Kraljevine Jugoslavije u penziji, poručnik
 486. Muftić, Omer, advokat
 487. Muftić, Ragib, pravnik
 488. Muftić, Salih, ljekar
 489. Muftić, Salih, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 490. Muftić, Sejfudin, građ. inžinjer
 491. Muhamedagać h. Hasan, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 492. Muhamedagić, Hilmija, pravnik
 493. Muhamedagić, Ibrahim, advokat
 494. Muharemagić, Muharem, srednjoškolski profesor
 495. Muharemagić, Salem, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 496. Muhedinović, Sabit, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. poručnik
 497. Muidović, dr Munib, pravnik
 498. Muidović, Zehra, pravnica
 499. Mujadžić, Omer, srednjoškolski profesor
 500. Mujagić, Alija, pravnik u državnoj upravi
 501. Mujagić, Džafer, pravnik u državnoj upravi
 502. Mujagić, Sulejman, sudija sreskog suda
 503. Mujbegović, Mustafa, ljekar
 504. Mujezinović, Ibrahim, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 505. Mujezinović, Mahmut, agronom
 506. Mujezinović, Mehmed, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 507. Mujić, Safvet, ljekar
 508. Mulabećirović, Mustafa, pravnik
 509. Mulabegović, Esad, ekonomist
 510. Mulabruć, Edhem, srednjoškolski profesor
 511. Mulahalilović, Ahmet, srednjoškolski profesor
 512. Mulalić, Ahmet, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 513. Muminagić, Adil, srednjoškolski profesor
 514. Muminagić, Hasan, ljekar
 515. Muradbegović, Ahmet, srednjoškolski profesor
 516. Muratbegović, Hasib, sudija okružnog suda
 517. Mursel, Ekrem, srednjoškolski profesor
 518. Mursel, Enver, sudija okružnog suda
 519. Musakadić, Asim, ljekar
 520. Musakadić, Fehim, pravnik u državnoj upravi
 521. Mušanović, Sinan, ljekar
 522. Mušić, Omer, srednjoškolski profesor
 523. Mutevelić, dr Mustafa, advokat
 524. Nametak Abdurahman, srednjoškolski profesor
 525. Nametak Alija, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 526. Nazečić, Salih, srednjoškolski profesor
 527. Nikšić, Sadija, agronom
 528. Novo, Bećir, ljekar
 529. Nožić, Ćazim, srednjoškolski profesor
 530. Nuhić, Asim, ljekar
 531. Okić, Tajib, srednjoškolski profesor
 532. Omanović, Salih, šumarski inžinjer
 533. Omerhodžić, Ahmet, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 534. Omerhodžić, Salih, ljekar
 535. Omerović, Derviš, pravnik
 536. Omersoftić, Alija, sudija sreskog suda
 537. Omersoftić, Bećir, sudija sreskog suda
 538. Opijač, Asim, ljekar
 539. Osmanefendić, dr Fehim, pravnik u državnoj upravi
 540. Pašalić, Esad, srednjoškolski profesor
 541. Pašić, Ahmet, pravnik u državnoj upravi
 542. Pašić, Muhamed, srednjoškolski profesor
 543. Pašić, Mustafa, sudija sreskog suda
 544. Pašić, Nurija, elekto inžinjer
 545. Pečenković, Jusuf, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 546. Pelja, Osman, srednjoškolski profesor
 547. Pilav, Vezira, srednjoškolski profesor
 548. Pletilić, Šefik, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. potporučnik
 549. Polić, dr Ahmet, srednjoškolski profesor
 550. Popovac, Ismet, ljekar
 551. Potogija, h. Mehmed, imam, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 552. Poturović, Omer, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 553. Pozderović, Enver, srednjoškolski profesor
 554. Pračić, Esad, ljekar
 555. Prašo, Latif, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 556. Prohić, Abdulah, ljekar
 557. Prohić, Husejin, apelacioni sudija
 558. Puzić, Mehmed, sudija sreskog suda
 559. Puzić, Mustafa, sudija sreskog suda
 560. Raljević, Husejn, ljekar
 561. Raljević, Šefkija, srednjoškolski profesor
 562. Ramić, Ekrem, pravnik
 563. Redžić, Muhamed, sudija
 564. Redžić, Smail, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 565. Repičić, Alija, mašinski inžinjer
 566. Repovac, Nasih, sudija sreskog suda
 567. Resulović, Nijaz, srednjoškolski profesor
 568. Riđanović, Muhamed, ljekar
 569. Rizvanbegović, Ahmet, ljekar
 570. Rizvanbegović, Ćemal, šumarski inžinjer
 571. Rustempašić, Rustem, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 572. Ruždić, dr Ibrahim, inžinjer hemije
 573. Ruždić, dr Mehmed, advokat
 574. Ruždić, dr Muhamed, pravnik u državnoj upravi
 575. Ruždić, Zija, srednjoškolski profesor
 576. Sabalić, Alija, ljekar
 577. Sabrihafizović, Muhamed, pravnik
 578. Sadiković, Ahmet, veterinar
 579. Sadiković, Asaf, veterinar
 580. Sahačić, h. hfz. Mustafa, imam, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 581. Sahinović, Medžid, farmaceut
 582. Salčić, Ahmet, pravnik
 583. Salihagić, Sulejman, građ. inžinjer
 584. Salihbegović, Šemsudin, veterinar
 585. Salihbegović, Abdullah, advokat
 586. Salihbegović, dr Behaudin, sudija sreskog suda
 587. Salihbegović, dr Hifzija, ekonomist
 588. Salković, Husejn, ekonomist
 589. Samić, Midhat, srednjoškolski profesor
 590. Saračević, Hasan, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 591. Saračević, Mehmedalija, pravnik
 592. Sefić, Šefik, pravnik u državnoj upravi
 593. Sefić, Šefkija, ljekar
 594. Selimović, Mehmed, srednjoškolski profesor
 595. Selimović, Derviš, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 596. Selmanagić, N., arhitekt
 597. Selmanović, Mustafa, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 598. Selmanović, Smail, sudija sreskog suda
 599. Semiz, Muhamed, advokat
 600. Serdarević, Izet, agronom
 601. Sijerčić, Ahmet, srednjoškolski profesor
 602. Sijerčić, Ibrahim, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, vazd. kapetan II klase
 603. Sikirić, dr Šaćir, sveučilišni profesor
 604. Sikirić, Osman, sudija sreskog suda
 605. Sikirić, Sirija, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 606. Silahić, Teufik, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan I klase
 607. Silajdžić, Alija, pravnik
 608. Simitović, Alija, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 609. Simitović, Hamid, ljekar
 610. Sirbubalo, Asim, ekonomist
 611. Sivčević, hafiz Salih upravnik medrese, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 612. Skokić, Husnija, penz. sudija
 613. Skopljak, Asim, pravnik
 614. Slipičević, Mustafa, elekto inžinjer
 615. Slipičević, Salih, sudija sreskog suda
 616. Slipičević, Fuad, srednjoškolski profesor
 617. Smailbegović, Muhamed, pravnik u državnoj upravi
 618. Smailbegović, N., mašinski inžinjer
 619. Smailović, hfz. Hasan, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 620. Softić, dr Ešref, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, sanitetski major, ljekar
 621. Sokolović, Adil, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 622. Sokolović, Asim, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 623. Sokolović, Osman, pravnik u penziji
 624. Spahalić, Sulejman, sudija sreskog suda
 625. Sudžuka Muhamed, sudija sreskog suda
 626. Sulejmanpašić, Mahmut, farmaceut
 627. Sultanović, Aziz, pravnik
 628. Suruliz N., šumarski inžinjer
 629. Šabanović, Hazim, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 630. Šaćiragić, Ibrahim, direktor rudnika, rudarski inžinjer
 631. Šahinpašić, Šahin, srednjoškolski profesor
 632. Šarac, Asaf, upravnik bolnice, ljekar
 633. Šarac, dr Zaim, advokat
 634. Šaranović, Sulejman, advokat
 635. Šarić, Džemšid, srednjoškolski profesor
 636. Šehić, Ahmet, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan II klase
 637. Šehić, Ibrahim, rudarski inžinjer
 638. Šehović, N., oficir mornarice Kraljevine Jugoslavije, poručnik fregate
 639. Šerbić, Hiba, ljekar
 640. Šerbić, Nusret, šumarski inžinjer
 641. Šeremet, Asim, agronom
 642. Šerić, Hašim, inspektor, veterinar
 643. Šerifović, Razija, srednjoškolski profesor
 644. Šerifović, Šerif, agronom
 645. Šeta, Abdulah, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 646. Šeta, Mustafa, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 647. Šiljić, Hadžija, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 648. Škaljo, Muhamed, pravnik
 649. Škapur, Hasan, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 650. Šljivo, Mehmed, muderis, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 651. Šuljak, Alija, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 652. Šuljak, Omer, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 653. Tafro, Derviš, načelnik Banske uprave, srednjoškolski profesor
 654. Tafro, Muhamed, pravnik u državnoj upravi
 655. Tahmiščija, Hamdija, sudija okružnog suda
 656. Tanković, Abdullah, srednjoškolski profesor
 657. Tanović, Asim, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. potpukovnik
 658. Tanović, dr Jusuf, advokat
 659. Tataragić, Hasan, sudija okružnog suda
 660. Tatarević, Ahmet, farmaceut
 661. Tatarević, Salih, ljekar
 662. Tatlić, Mehmed, ljekar
 663. Tefterdarević, Rešad, sudija upravnog suda
 664. Terzimehić, Ismet, sudija okružnog suda
 665. Teskeredžić, N., monopol, inžinjer
 666. Teskeređić, Fadulah, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 667. Tihić, Hamdija, pravnik
 668. Tjuhović, Šukrija, ekonomist
 669. Tolić, Husein, pravnik u državnoj upravi
 670. Tomić, Alija, ljekar
 671. Topuzović, Omer, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 672. Torlić, llijas, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 673. Torlić, Sulejman, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. major
 674. Trebinjac, Ibrahim, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 675. Turčinhodžić, Mustafa, farmaceut
 676. Turković, dr Kasim, pravnik
 677. Tutić, Muhamed, srednjoškolski profesor
 678. Tuzlić, Ahmet, srednjoškolski profesor
 679. Uđvarlić, dr Salih, ekonomist
 680. Uđvarlić, dr Salih, pravnik
 681. Ugljen, Asim, sudija okružnog suda
 682. Ugljen, Ćazim, direktor rudnika, rudarski inžinjer
 683. Uvejs, Muhamed, pravnik u Finansijskoj upravi
 684. Uzunović, Sakib, pravnik u državnoj upravi
 685. Varešlija, Halid, pravnik u državnoj upravi
 686. Vatrenjak, Ismet, pravnik u Finansijskoj upravi
 687. Vehabović, Mustafa, sudija okružnog suda
 688. Vilović, Osman, pravnik
 689. Viteškić, Husejn, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 690. Viteškić, Osman, pravnik u penziji
 691. Voljevica Fatima, nastavnica na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 692. Vrebac, Jusuf, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan I klase
 693. Zahirović, Ahmet, tužioc
 694. Zec, Avdija, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 695. Zečević, Abdulah, srednjoškolski profesor
 696. Zečević, dr Safvet, advokat
 697. Zildžić, dr Mehmed, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 698. Zildžić, Nezir, ekonomist
 699. Zildžić, Nura, pravnik
 700. Zjajo, Rasim, farmaceut
 701. Zlatar, Dželiba, sudija sreskog suda
 702. Zlatar, Mehmed, farmaceut
 703. Žunić, Ismet, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)

Spisak izostavljenih intelektualaca čija smo imena dobili od njihovih predaka:

704. Čomara Muhamed, pravnik
705. Softić Esad, sudija
706. Konjhodžić Mahmud, pravnik
707. Sadiković dr Šefik, ljekar
708. Saračević ef Taib, profesor na Sarajevskoj medresi
709. Pihura Fevzija, pravnik
710. Kurt Mehmed Dželaluddin, pravnik
711. Šaćiragić Ibrahim, rudarski inžinjer

Pogrešno navedeno zvanje:

626. Sulejmanpašić Mahmut nije bio farmaceut nego pravnik

 FUSNOTE/IZVORI:

[1-1] Hafiz Haso Popara, Preporod 2006.

[1b] Justin McCarthy,  Death and Exile. London: The Darwin Press, 1995.

[1] Husejn Alić je bio direktor Šerijatske gimnazije u Sarajevu. Diplomirao je na Filozofskom fakutetu u Zagrebu i bio poslanik ispred Maglajlićeve liste u Ustavotvornoj skupštini 1920. godine u Beogradu. / Husnija Kamberović, Mehmed Spaho – politička biografija (1883-1939), Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, 2009. Sarajevo, str. 22, 152

[2] Muslimansko kulturno-prosvjetno društvo „Narodna uzdanica“ je osnovano 1924. godine kao protivteža „Gajretovoj“ prorežimskoj orijentaciji, sa zadatkom da neutrališe njegovo političko djelovanje u bošnjačkom narodu. Oko kulturno-prosvjetnog društva „Gajret“ se, između dva svjetska rata, okupljao znatan broj bošnjačke inteligencije, posebno mlađe koja se politički vezala za srpske građanske krugove i opredjeljivala za srpsku nacionalnu ideju. / Opširnije: Ibrahim Kemura, Cultural and Educatioanal Society of Muslims “Narodna uzdanica/Natioanal Hope” 1923-1941, Open Society Institute, Budapest, mart 1999. str.1-81

[3] Alija Nametak, Sarajevske uspomene, Nacionalna i sveučilišna biblioteka,  Zagreb, 1997.  str. 102.

[4] Alija Nametak, Tri rukopisa ”Makbuli-Arifa”, Anali Gazi Husref begove biblioteke u Sarajevu, knjiga 5-6, 1978. str. 145

11 thoughts on “Spisak Bošnjaka koji su 1939. godine imali akademsko obrazovanje

 1. Želio bih da na spisak dodate i mog rahmetli dedu Ibrahima Šaćiragića, rudarskog inžinjera, koji je završio fakultet za Rudarstvo u Pragu 1929. godine. Od 1932. do 1942, kada je preselio na Ahiret, bio je direktor Tuzlanskih rudnika Soli, sjedište u Kreki, koji su obuhvatali sve rudnike u tuzlanskom srezu. Njegov punac, a moj pradjed bio je dr. Bahrija Kadić, nalazi se na spisku.

  Volim

 2. PIHURA (sin Derviša) Fevzija, rođen u Travniku 15. avgusta 1898 godine završio je Pravnički Fakultet na Univerzitetu Kraljevine Jugoslavije u Zagrebu 1929 godine, što potvrđuje Svjedodžba o diplomskom ispitu izdana 19. decembra 1929. godine.

  Volim

 3. Ja bih na ovaj spisak dodala i mog djeda Taib- eff Saračevića koji je stariji od svih pomenutih i 1939. godine imao blizu 80 godina, ali je poznati istambulski student, teolog, direktor i dugogodišnji profesor Sarajevske medrese.

  Volim

 4. Želim da dopunim ovaj vrijedan spisak Bošnjaka sa akademskim obrazovanjem sa dva imena, Bošnjaka iz Ljubuškog, a koji u spisku nedostaju:
  – Mahmud (Mehmeda) Konjhodžić, rođen 1905. u Ljubuškom, završio studij prava 1931. godineu Zagrebu. Tokom svoga života je bio istaknuti novinar i publicista, jedan od utemeljitelja suvremenog novinarstva u nekadašnjoj Jugoslaviji. Umro je 1979. godine. Na spisku je njegova mlađa sestra Zejna (Zejneba). Oboje su moja uža famija.
  – dr Šefik (Sade) Sadiković – poznati i veoma cijenjeni ljekar u Ljubuškom, inače sin čuvenoga narodnog ljekara Sade Sadikovića. Završio je studij medicine u Beču 1939. godine. Umro je 1979 u Ljubuškom, gdje je živio i radio kao veoma poštovani ljekar!
  s poštovanjem
  Fahro Konjhodžic

  Volim

 5. Postovani, najprije hvala za ogroman trud na prikupljanju ove dragocjene gradje. Na spisku je nekoliko mojih predaka – tačnije šest sam ih našla, uključujući djeda po majci, Mustafu Pašića. Nedostaje moj djed po ocu, Esad Softić, sudija, studirao u Zagrebu i Beču. Pozdrav, Amra Softić Kordić

  Volim

 6. Poštovani, velika hvala na trudu da poslozite sve dostupne informacije. Moj djed je bio Mahmut Sulejmanpašić i ako je to ista osoba MAHMUT (OMER-BEGA) SULEJMANPASIC iz Odzaka kod Bugojna, moram ispraviti navod, on nije bio farmaceut nego pravnik. Pravo je studirao i diplomirao u Beču.

  Volim

 7. Cestitam Vam na trudu koji ste ulozili I omogucili da ovi podaci budu dostupni narocito za danasnje generacije ciji se roditelji i bliza rodbina spominje. Posto sam sin Muhameda Čomare koji je bio diplomirao pravo u Beogradu 1932 a zatim dobio zaposlenje u Valjevu kao sudija te kasnije nastavio karijeru kao sudija, advokat i pravnik u Sarajevu, zelim da vam skrenem paznju da ste ispustili njegovo ime. Moj tata je bio brat Ismeta Čomare koji je diplomirao ekonomiju u Leipzig-u zajedno sa Esedom Mulabegovicem i Kemurom Hadžihalilovićem mislim 1925 ili 1926. Kemura je takodje izostavljen.

  Volim

 8. Šteta je što nema sličnih dokumenata i o pripadnicima drugih naroda u BiH , jer je i srednja škola bila rijetka na ovim prostorima izmedju I i II Svjetskog rata, neovisno od nacionalnosti.

  Volim

 9. Vrijeme u kome je diploma označavala znalca i specijalistu.
  Danas, u BiH, se dešava da student VIII semestra na ispitu nije u stanju izračunati, kroz osnovne računske operacije, šest brojeva, ali MORA POLOŽITI ISPIT. Visokoškolska diploma, skoro u pravilu, više ne garantira da je nosilac stručnjak/specijalista u datoj oblasti već potvđuje da je kandidat odslušao gradivo po nastavnom planu i programu.
  Govorim o kredibilitetu obrazovnih institucija poput: profesor napiše da govori nekoliko jezika i svi mu vjeruju na riječ.
  Ipak, menadžmenti izdvajaju najbolje studente, mahom izuzetne talente koji su svoje znanje stekli analizom najbolje svjetske literature, koju su uglavnom sami nabavili, kao dokaz institucionalnog kredibiliteta.
  Stoga, moramo se ponositi našim intelektualcima kroz historiju, ali i osuđivati neznanje na svakom nivou. Bez suda javnog mnjenja bezobraznik će sebi pripisati svaki mogući epitet te “demokratskom procedurom” (“stručnjaka” nekih “ostalih” specijalnosti) upisati određeno zvanje/sposobnost/specijalnost u biografiju te time ispuniti formalne uslove da nam svima zagorča život.

  Volim

 10. Pod red. brojem 614. je moj predak hafiz Sivčević Salih koji je završio teološki fakultet u Carigradu a u Kairu doktorirao teološke nauke. On je rodom iz Vražića sadašnja općina Čelić. Potomci mu žive u Sarajevu, Tuzli i Brčkom.

  Volim

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.