Godine 1939. samo jedan promil (0,1%) Bošnjaka je imao univerzitetsko obrazovanje.

tekst: Ahmet Kurt

Nizak procenat bosanskohercegovačkih muslimana, današnjih Bošnjaka, sa visokom školskom spremom pred Drugi svjetski rat treba promatrati u široj historijskoj perspektivi.

Dok je bila u sastavu Osmanskog carstva (1467-1878), Bosna i Hercegovina je dala značajan broj velikih ljudi koji su se istakli na naučnom, kulturnom, političkom i vojnom polju.[1-1] U tom ogromnom carstvu koje se na vrhuncu svoje moći prostiralo na tri kontinenta i na čijim je ruševinama, kasnije, nastalo dvadeset i pet država, nije bilo položaja, uključujući i one najviše (osim sultana), a da ga nisu zauzimali Bosanci i Hercegovci. Među njima je bio veliki broj naučnika, sufijskih šejhova, pjesnika, književnika, muftija, kadija, kadiaskera, paša, beglerbegova, vezira i velikih vezira.
Od 1821, do 1922, više od milion muslimana bilo je protjerano s Balkana, uključujući i teritorije koji će se kasnije naći unutar granica Kraljevine Jugoslavije. Utjecaj tih poremećaja bio je veoma veliki[ 1b]. Povlačenje Osmanskog carstva, a zatim i Austro-Ugarske iz Bosne i Hercegovine najavilo je novo poglavlje u historiji bosanskohercegovačkih muslimana. Nema sumnje da je državna vlast bila glavnim uzročnikom teškog položaja bošnjačkog naroda, naročito u prvim godinama Kraljevine SHS/Jugoslavije. Kako iznose mnogi autori (npr. F. Muhić, A. Jahić), država je stalnim tolerisanjem nasilja i zločina, nepravičnom agrarnom reformom, diskriminacijom u upravi i administraciji, nejednakim plaćanjem vjerskih službenika – nesporno doprinosila nepovoljnom stanju Bošnjaka u međuratnom razdoblju. Ali tom i takvom stanju su nesporno doprinosili i sami Bošnjaci. U samoj Islamskoj zajednici bilo je svijesti da se sa postojećom ulemom, često priučenim seoskim hodžama, ne može kročiti naprijed u smjeru moralnog i kulturnog podizanja Bošnjaka.

1939. godine u cijeloj tadašnjoj monarhističkoj Jugoslaviji je bilo oko osam stotina živih Bošnjaka koji su završili neki fakultet. Husejn Alić [1 – vidi fusnote na kraju spiska] je u časopisu Kalendar Narodne uzdanice [2] za 1940. godinu (strana 160-167) i za godinu 1941. (strana 154-156) objavio spisak Bošnjaka koji su 1939. godine imali fakultetsko obrazovanje. Tačnije, to je spisak ”muslimana koji vrše svoja zvanja po cijeloj Jugoslaviji, a rodom su iz Bosne i Hercegovine”.

Tako je 1931. godine tek 107 Bošnjaka pohađalo učiteljske škole, dok je na jugoslavenskim univerzitetima studiralo svega 197 muslimana što je bilo samo 1,3% studentske populacije. Pred Drugi svjetski rat, 1939. godine udio muslimana/Bošnjaka u tadašnjoj Jugoslaviji u vrhovima vlasti, odnosno na višim ili rukovodećim mjestima, bio je sasvim neznatan. Te godine Bošnjaci su zauzimali svega 30 takvih mjesta ili 1,2 posto.

Alić je objavio spisak onako kako je zapisivao imena, a grupisanje je obavio prema zanimanjima. Pobrojao je 732 ”muslimanska intelektualca u Jugoslaviji”. Pregledali smo njegove spiskove u dva broja ”Narodne Uzdanice” te ih sortirali prema abecednom redu i zanimanjima. Pronašli smo više grešaka. 29 istih osoba pobrojane se u dvije ili više kategorija zanimanja, tako da je tačan broj 703, a ne 732 osobe. Po zanimanjima u spisku ima 245 pravnika, 124 profesora, 84 inženjera, 68 liječnika, 62 oficira vojske Kraljevine Jugoslavije, 48 teologa, 31 ekonomist, 21 veterinar, 19 farmaceuta i 1 matematičar. U spisku postoje još dva-tri  vjerovatna duplikata gdje je možda ista osoba računata dva puta pod različitim zvanjima (vidi naprimjer pod Mahić Hasan ili Uđvarlić dr Salih), ali radi sigurnosti to nismo brisali. U spisku je četrnaest žena ili dva posto.

Poslije publikovanja ovog spiska dobili smo više poruka od potomaka Bošnjaka koji su 1939. godine imali univerzitetsko obrazovanje, a Husein Alić ih nije tada registrovao. Spisak smo nadopunili sa imenima ovih osoba, a označili smo ih sa zvijezdicom (*) poslije njihovih prezimena.  Tako da sada spisak ima 711 osoba.

Poslije dolaska Austro-Ugarske monarhije počele su se otvarati osnovne i srednje škole koje su pohađali i bošnjački đaci. Poslije završetka srednje škole neki su odlazili na visoke škole, prvenstveno u Beč i Zagreb. Uglavnom su se odlučivali na dvije struke, pravo i medicina, pa ih Alić naziva ”muslimanskim strukama”. Medicina se učila redovno u Beču, a pravo u Beču i Zagrebu. Poslije odluke hrvatsko-slavonske Zemaljske vlade 1892. godine da se „svršenicima sarajevske šerijatske sudačke škole dozvoli upis na Pravni fakultet u Zagrebu i polaganje državnih ispita“, povećava se upis Bošnjaka na studije prava. Zagreb je takođe bio privlačniji zbog poznavanja jezika. Do početka Prvog svjetskog rata, 1914. godine Bosna i Hercegovina nije imala ni jednog Bošnjaka potpuno diplomiranog inženjera građevinske ili mašinske struke.

Bošnjaci su 1900. godine imali svega deset potpuno akademski obrazovanih ljudi, a to su Ćamil Karamehmedović, dr Ahmed i Ibrahim Defterdarević, dr Halid, Abduselam i Mahmud Hrasnica, Muhamed Kulenović, Hašim Badnjević, dr Safvet Bašagić i Šemso Salihbegović. Od njih 10 prvih osam su pravnici, deveti je filozof, a deseti veterinar.

Na kraju Alić, procjenjuje da spiskom nije obuhvaćeno oko 100 osoba, tako da bi spisak trebao imati oko 800 Bošnjaka sa univerzitetskim obrazovanjem. Naprimjer u spisku nema poznatog mostarskog intelektualca Saliha Bakamovića (1892-1940) koji je studirao u Carigradu, Beču i Budimpešti gdje diplomira na Orijentalnoj akademiji, na kojoj kasnije predaje turski i francuski jezik. Govorio je  više  jezika – francuski, njemački, turski, arapski, mađarski, italijanski, esperanto i perzijski jezik.

Alić zaključuje da  ”na svakih 1.000 živih muslimana dolazi po jedan živi fakultetlija, jer u Bosni i Hercegovini ima oko 800.000 muslimana”, što iznosi jedan promil.

U donjem spisku od broja 439 do broja 445 je i šest Kurta: teolozi Muhamed iz Mostara, te Muhamed Šefket iz Tuzle, kao i Šefketova tri sina pravnika – Enver, dr Alija i Fadil kao i sin hadži Muhameda iz Mostara profesor Husnija Kurt, te pravnik Mehmed Dželaluddin Kurt.

Najviše bošnjačkih intelektualaca tih godina je bilo iz porodice Kulenović – 15, Muftić – 12, Aganović – 8, Filipović – 8, Hadžić – 8, Kadić – 7, Kurt – 7, Bišćević – 6,  Badnjević – 5, Bajraktarević – 5, Balić – 5, Džinić – 5, Gavrankapetanović – 5, itd

NAPOMENA: Ovaj spisak tada živućih intelektualaca je napravljen pred Drugi svjetski rat od strane Huseina Alića koji napominje da spiskom možda nije obuhvaćeno oko sto  osoba. Takođe, posjetioci stranice sve primjedbe i imena svojih izostavljenih predaka mogu upisati kao komentar na kraju spiska, ako je osoba bila živa 1939. i diplomirala prije te godine.

Alić je takođe izrazio želju da netko napravi spisak Bošnjaka koji su završili srednju školu i smatra da bi taj spisak sadržavao od 4 000 do 5 000 osoba sa srednjoškolskom maturom.

 1. Abadžić, Ahmet, ljekar
 2. Abdurahmanović, Rešad, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 3. Ademović, Ejub, pravnik, pom. bana
 4. Adžem, Ćemal, oficir žandarmerije Kraljevine Jugoslavije, žand. kapetan I klase
 5. Aganović, dr Daut, advokat
 6. Aganović, Dževad, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 7. Aganović, h. Alija, član Ulema-medžlisa, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 8. Aganović, h. Sabit, imam, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 9. Aganović, Muhamed, sudija sreskog suda
 10. Aganović, Muharem, oficir žandarmerije Kraljevine Jugoslavije, žand. potpukovnik
 11. Aganović, Nurudin, ekonomist
 12. Aganović, Salih, mašinski inžinjer
 13. Agić, Hakija, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 14. Agić, Salih, sudija sreskog suda
 15. Ajanović, Junuz, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, potpukovnik
 16. Ajanović, Mustafa, srednjoškolski profesor
 17. Alajbegović, Ahmet, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan I klase
 18. Alajbegović, dr Mehmed, sudija okružnog suda
 19. Alajbegović, Mehmed, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, int. poručnik
 20. Alajbegović, Osman, ekonomist
 21. Alečković, dr Sulejman, advokat
 22. Alić, Husejn, direktor, srednjoškolski profesor
 23. Alihodžić, Asim, sudija okružnog suda
 24. Alikadić, Kasim, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 25. Alikadić, Salko, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. potpukovnik
 26. Alikalfić, Alija, ljekar
 27. Alikalfić, Fazlija, šumarski inžinjer
 28. Alikalfić, Mustafa, srednjoškolski profesor
 29. Alimajstorović, Sulejman, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sa.)
 30. Amautović, Fadila, srednjoškolski profesor
 31. Arifhodžić, Sead, ekonomist
 32. Arifhodžić, Sejfudin, pravnik
 33. Arnaut, Nadija, sudija sreskog suda
 34. Arnautović, Ferid, šumarski inžinjer
 35. Arslanagić, Mušan, srednjoškolski profesor
 36. Asimović, Abdulah, sudija sreskog suda
 37. Avdić, Ćamil, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 38. Azapagić, dr ing Fuad, ekonomist
 39. Azapagić, N., oficir mornarice Kraljevine Jugoslavije, poručnik bojnog broda
 40. Azapagić, Teufik, mašinski inžinjer
 41. Babajić, Ahmet, sudija upravnog suda
 42. Babić, Muhamed, pravnik u državnoj upravi
 43. Badnjević, Abdurahman, sudija okružnog suda
 44. Badnjević, Bakir, veterinar
 45. Badnjević, dr Ešref, sudija okružnog suda
 46. Badnjević, Hašim, pravnik u penziji
 47. Badnjević-Pašalić, Zija, advokat
 48. Bahtijarević, Fikret, veterinar
 49. Bahtijarević, N., farmaceut
 50. Bahtijarević, Omer, ljekar
 51. Bajraktarević, dr Fehim, sveučilišni profesor
 52. Bajraktarević, Hasan, ekonomist
 53. Bajraktarević, Ibrahim, rudarski inžinjer
 54. Bajraktarević, Mahmut, srednjoškolski profesor
 55. Bajraktarević, Suljo, ekonomist (industrijalac)
 56. Bajramović, Asim, šumarski inžinjer
 57. Bajramović, Hasan, sudija okružnog suda
 58. Bajrović, Redžep, sudija sreskog suda
 59. Bakarević, Hilmija, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 60. Balagija, Abduselam, sudija okružnog suda
 61. Balić, dr Šefkija, sudija sreskog suda
 62. Balić, Fehim, srednjoškolski profesor
 63. Balić, Hilmija, farmaceut
 64. Balić, Mahmud, upr. stoč. stanice, agronom
 65. Balić, Mehmed, direktor š. d., šumarski inžinjer
 66. Balta, Arif, pravnik u državnoj upravi
 67. Baljić, Salih, srednjoškolski profesor
 68. Bašagić, Hamdija, sudija sreskog suda
 69. Bašagić, Husnija, šumarski inžinjer
 70. Bašagić, Mustafa, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pukovnik
 71. Baščelija, Fahrudin, srednjoškolski profesor
 72. Bašić, Hakija, veterinar
 73. Bašić, Mustafa, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 74. Bašić, Salih, sveučilišni profesor
 75. Bećiragić, Rasim, šumarski inžinjer
 76. Bećirević, Šerif, pravnik u državnoj upravi
 77. Begić, Alija, ljekar
 78. Begić, Midhat, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 79. Begić, Nail, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 80. Begić, Nurudin, sudija okružnog suda
 81. Begović, dr Mehmed, sveučilišni profesor
 82. Behmen, dr Šefkija, pravnik
 83. Behmen, Hilmija, sudija okružnog suda
 84. Behmen, Munib, upravitelj, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 85. Behmen, Sadik, šumarski inžinjer
 86. Bekić, Edhem, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 87. Berberović, Uzeir, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 88. Berbić, Muhamed, sudija okružnog suda
 89. Berbić, Osman, sudija sreskog suda
 90. Berbić, Salih, sudija sreskog suda
 91. Bešlagić, Abdulah, pravnik u državnoj upravi
 92. Bešlagić, Hasan, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 93. Bešlagić, Hilmija, građ. inžinjer
 94. Bešlagić, Šerif, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 95. Bibić, Ćazim, veterinar
 96. Bičakčić, Vejsil, ljekar
 97. Bilal, Salih, veterinar
 98. Bilal, Vehbija, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. potporučnik
 99. Biogradlić, Hamdija, sudija sreskog suda
 100. Biser, Uzeir, inspektor, agronom
 101. Biserović, Razija, ljekar
 102. Bišćević, Adem, mašinski i vazduhoplovni inžinjer
 103. Bišćević, Derviš, mašinski inžinjer
 104. Bišćević, Hrustem, mašinski inžinjer
 105. Bišćević, Husein, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije u penziji, kapetan
 106. Bišćević, Ibrahim, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 107. Bišćević, Mustafa, sudija okružnog suda
 108. Borić, Ahmet, pravnik u banskoj upravi
 109. Borić, Asko, ljekar
 110. Bostandžić, Agan, matematičar
 111. Branković, Safvet, pravnik u državnoj upravi
 112. Branković, Sinan, sudija sreskog suda
 113. Bravo, Hamdija, ljekar
 114. Brekalović, Omer, mašinski inžinjer
 115. Brkić, Husein, direktor, srednjoškolski profesor
 116. Brkić, Ibrahim, ljekar
 117. Bubić, Muhamed, srednjoškolski profesor
 118. Bubić, Nazif, advokat
 119. Bubić, Šefkija, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 120. Bubić, Šerif, agronom
 121. Bujukalić, Hajrudin, šumarski inžinjer
 122. Bukvica, Abdulah, ljekar
 123. Buljina, dr Seid, pravnik
 124. Buljina, Halid, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 125. Bunić, Ahmet, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 126. Burek, Ahmet, upravitelj Gazijine medrese, teolog sa carigrad. ili kairskom diplomom
 127. Burina, Ragib, srednjoškolski profesor
 128. Burina, Safvet, srednjoškolski profesor
 129. Busuladžić, Mustafa, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 130. Bušatlić, Asim, pravnik
 131. Bušatlić, N, ljekar
 132. Buturović, Adem, srednjoškolski profesor
 133. Buturović, Hamdija, sudija sreskog suda
 134. Buzaljko, Abdulah, sudija sreskog suda
 135. Cepić, Omer, veterinar
 136. Cerić, Abdulah, agronom
 137. Cerić, Šefik, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, int. potporučnik
 138. Cico, Salih, direktor fabrike duhana, inžinjer
 139. Čadordžić, Hfz. Ibrahim, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 140. Čamo, Edhem, veterinar
 141. Čampara, Sabit, pravnik u državnoj upravi
 142. Čaršimamović, Sabija, pravnik
 143. Čaršimamović, Sidik, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 144. Čelebić, Mehmed, ljekar
 145. Čemerlić, dr Hamdija, sveučilišni profesor
 146. Čerimagić, Rasim, ekonomist
 147. Čohadžić, Hasan, veterinar
 148. Čohadžić, Ismet, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 149. Čohadžić, N., ekonomist
 150. Čokić, Adil, srednjoškolski profesor
 151. Čokić, Ćamil, šef ložionice, mašinski inžinjer
 152. Čokić, h. Ibrahim, pen. muftija, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 153. Čomara, Ismet, ekonomist
 154. Čomara* Muhamed, pravnik
 155. Čustović, Junuz, ljekar
 156. Ćatić, Salim, srednjoškolski profesor
 157. Ćehajić, Enver, pravnik
 158. Ćehajić, Sadik, sudija sreskog suda
 159. Ćejvan, Naim, srednjoškolski profesor
 160. Ćemerlić, Asim, ljekar
 161. Ćerimović, Ahmet, elektro inžinjer
 162. Ćesović, Hilmija, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. kapetan II klase
 163. Ćirić, Derviš, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan II klase
 164. Ćišić, Salih, srednjoškolski profesor
 165. Ćurić, Hajrudin, srednjoškolski profesor
 166. Dadić, Ibrahim, ljekar
 167. Dajdžić, Edhem, pravnik u državnoj upravi
 168. Dautbegović, Džafer, veterinar
 169. Delić, Smail, sudija sreskog suda
 170. Demirović, Fahrudin, pravnik u banskoj upravi
 171. Denić, Zaril, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. kapetan I klase
 172. Denišlić, Mustafa, šumarski inžinjer
 173. Denišlić, Mustafa. ljekar
 174. Denišlić, Sulajman, ekonomist
 175. Deronja, Osman, ljekar
 176. Dervišević, Abdulah, srednjoškolski profesor
 177. Dilić, Said, pravnik
 178. Dizdar, Džemal, veterinar
 179. Dizdar, Muhamed, rektor, sveučilišni profesor
 180. Dizdarević, Abdurezak, sudija sreskog suda
 181. Dizdarević, Mahmut, sudija okružnog suda
 182. Dobrača, Kasim, srednjoškolski profesor
 183. Dobrača, Seid, sudija
 184. Drače, Alija, farmaceut
 185. Draganić, Mensur, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 186. Drljević, Alija, pravnik
 187. Drljević, Mustafa, srednjoškolski profesor
 188. Dubinović, dr Riza, advokat
 189. Dubravić, Hilmija, šumarski inžinjer
 190. Dubravić, Husejn, srednjoškolski profesor
 191. Duraković, Hasan, pravnik
 192. Durmić, Hajdar, sudija sreskog suda
 193. Džaferbegović, Ibrahim, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, vazd. kapetan II klase
 194. Džananović, Hajrudin, ljekar
 195. Džananović, lzudin, ljekar
 196. Džidić, Ali Kjamil, advokat
 197. Džinić, Bakir, farmaceut
 198. Džinić, dr Asim, advokat
 199. Džinić, Fadil, ljekar
 200. Džinić, Mustafa, srednjoškolski profesor
 201. Džinić, Salih, veterinar
 202. Džino, Muhamed, farmaceut
 203. Džudža, Muhamed, farmaceut
 204. Džudža, Omer, srednjoškolski profesor
 205. Džulepa, Mustafa, šumarski inžinjer
 206. Džumrukčić, Nazija, srednjoškolski profesor
 207. Đemidžić, Alija, oficir žandarmerije Kraljevine Jugoslavije, žand. potpukovnik
 208. Đerzić, Salih, šumarski inžinjer
 209. Đikić, Salih, šumarski inžinjer
 210. Đozo, Husejn, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 211. Đulbegović, Fehim, šumarski inžinjer
 212. Đulić, Osman, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 213. Đumišić, Osman, elekto inžinjer
 214. Đumišić, Sadija, farmaceut
 215. Đumrukčić, Husnija, sudija okružnog suda
 216. Efendić, Fehim, srednjoškolski profesor
 217. Efendić, Hašim, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. kapetan I klase
 218. Efendić, Safvet, agronom
 219. Farizović, Sadik, sudija
 220. Fazlagić, Mehmedalija, agronom
 221. Fazlić, Osman, sudija okružnog suda
 222. Fejzagić, Abduselam, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, đen.-štabni major
 223. Fidahić, Mehmed, apelacioni sudija
 224. Filipović, M. Sulejman, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. potpukovnik
 225. Filipović, Bakir, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, maš. potporučnik
 226. Filipović, dr Islam, advokat
 227. Filipović, Hamdija, farmaceut
 228. Filipović, Hamid, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 229. Filipović, Mahmut, sudija okružnog suda
 230. Filipović, Nedim, srednjoškolski profesor
 231. Filipović, Rešid, pravnik u državnoj upravi
 232. Firdus, dr Osman, sudija okružnog suda
 233. Fočak, Muhamed, srednjoškolski profesor
 234. Gagić, Muhamed, srednjoškolski profesor
 235. Gavrankapetanović, dr Hifzija, advokat
 236. Gavrankapetanović, Džemil, ljekar
 237. Gavrankapetanović, Hakija, pravnik u penziji
 238. Gavrankapetanović, Ismet, pravnik u penziji
 239. Gavrankapetanović, Šemsudin, sudija okružnog suda
 240. Gavranović, Ibrahim, veterinar
 241. Glavović, Abdulah, tužilac
 242. Gluhbegović, Dževad, ekonomist
 243. Gradaščević, dr Smail, sudija sreskog suda
 244. Granov, Jusuf, upravitelj, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 245. Grebo, Muhamad, pravnik
 246. Habul, Alija, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. potporučnik
 247. Hadžiabdić, Ragib, sudija okružnog suda
 248. Hadžialić, Abdulah, ekonomist
 249. Hadžialić, dr Salih, ekonomist
 250. Hadžialić, Safvet, inžinjer hemije
 251. Hadžiavdić, Ibrahim, ekonomist
 252. Hadžibegić, Hamid, srednjoškolski profesor
 253. Hadžibegić, Vejsil, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, sudski kapetan II klase, pravnik
 254. Hadžić, dr Atif, inspektor, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 255. Hadžić, Hakija, pom.ministra, pravnik
 256. Hadžić, Hasib, pravnik u državnoj upravi
 257. Hadžić, Muhamed, pravnik
 258. Hadžić, N., oficir vojske Kraljevine Jugoslavije u penziji, kapetan
 259. Hadžić, Nadžida, sudija sreskog suda
 260. Hadžić, Rabija, srednjoškolski profesor
 261. Hadžić, Zineta, pravnik
 262. Hadžidedić, Ćamil, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan I klase
 263. Hadžidedić, Zaim, veterinar
 264. Hadžiefendić, dr Hamid, advokat
 265. Hadžihalilović, Abdulah, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 266. Hadžihasanović, Hakija, mašinski inžinjer
 267. Hadžihasanović, Hamdija, pravnik u Finansijskoj upravi
 268. Hadžimehanović, Faik, srednjoškolski profesor
 269. Hadžimulić, Smail, ljekar
 270. Hadžimusafić, Kasim, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 271. Hadžioman dr Ibrahim, pravnik
 272. Hadžiomerović, Ibrahim, pravnik u penziji, pom. bana
 273. Hadžiomerović, Nezir, imam, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 274. Hadžiomerović, Šefkija, sudija
 275. Hadžiomerspahić, Kemal, srednjoškolski profesor
 276. Hadžiomerspahić, Riza, agronom
 277. Hadžiselimbegović, dr Husein, advokat
 278. Hadžiselimbegović, Šefkija, mašinski inžinjer
 279. Hadžiselimović, Rasim, ekonomist
 280. Hafizadić, Sulejman, ljekar
 281. Hafizović, Sadik, sudija okružnog suda
 282. Hajrović, dr Mehmed, sudija sreskog suda
 283. Hajdarević, Mustafa, ljekar
 284. Hajdarević, Rašid, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 285. Hajrić, Omer, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 286. Hajrović, Fadil, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 287. Hakirević, N., agronom
 288. Halepović, Abas, advokat
 289. Halilbašić, dr Osman, pravnik u državnoj upravi
 290. Halilbašić, Ragib, farmaceut
 291. Halilović, Šaćir, rudarski inžinjer
 292. Handžić, Adem, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 293. Handžić, H. Mehmed, sveučilišni profesor
 294. Handžić, hadži hafiz Akif, imam, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 295. Handžić-Hodžić, Sabrija, sudija
 296. Hasanagić, Omer, inžinjer hemije
 297. Hasanbegović, Ćamil, pravnik u državnoj upravi
 298. Hasanbegović, dr Abdullah, pravnik
 299. Hasanbegović, Husnija, ljekar
 300. Hasanbegović, Kasim, pravnik u državnoj upravi
 301. Hasandedić, Hifzija, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 302. Hasandedić, Šefket, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, đen.-štabni major
 303. Hasandedić, Šemsudin, šumarski inžinjer
 304. Hasanefendić, Hasan, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 305. Hodžić, Džemail, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. poručnik
 306. Hodžić, Mehmed, ljekar
 307. Hodžić, Omer, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan II klase
 308. Hodžić, Šaban, srednjoškolski profesor
 309. Hot, Hasan, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 310. Hrasnica, dr Halid, pravnik
 311. Hrasnica, Fahrudin, agronom
 312. Hrelja, Muhamed, elekto inžinjer
 313. Hrnjičević, Halil, direktor rud. škole, rudarski inžinjer
 314. Hromalić, Hamid, ekonomist
 315. Hromić, dr Sead, inžinjer hemije
 316. Hromić, Muhamed, oficir mornarice Kraljevine Jugoslavije, kapetan bojnoga broda
 317. Hujdurh Alija, pravnik
 318. Humoh Salih, šumarski inžinjer
 319. Huremović, Azem, sudija sreskog suda
 320. Huremović, Orhan, pravnik
 321. Husedžinović, Besim, sudija
 322. Husedžinović, Seid, direktor fabrike ćilima, inžinjer hemije
 323. Husić, Mehmed, sudija sreskog suda
 324. Husić, Muhamed, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 325. Iblizović, Muhamed, ljekar
 326. Iblizović-Zildžić, Ševala, ljekar
 327. Ibrahimbegović, h. Abdul-Gani, muderis, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 328. Ibrahimbegović, Jašar, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan II klase
 329. Ibrahimpašić, dr Ibrahim, sudija sreskog suda
 330. Ibruljević, Mulo, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije u penziji, pukovnik
 331. Idrizbegović, Alija, inžinjer geodezije
 332. Idrizbegović, Ekrem, ljekar
 333. Idrizbegović, Fuad, ljekar
 334. Imamović, Fadil, advokat
 335. Imamović, Halid, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 336. Imamović, Ibrahim, srednjoškolski profesor
 337. Izetbegović, Šukrija, sudija
 338. Jahić, Hašim, sudija sreskog suda
 339. Jajčanin Šaćir, sudija okružnog suda
 340. Jašarević, Jusuf, sudija sreskog suda
 341. Javorić, Alija, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 342. Jugo Mustafa, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 343. Jusufbegović, Ahmet, farmaceut
 344. Jusufbegović, Murat, farmaceut
 345. Kabil, Ejub, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 346. Kadić, dr Bahrija, advokat
 347. Kadić, Husejn, pravnik u penziji
 348. Kadić, Irfan, mašinski inžinjer
 349. Kadić, Muhamed, arhitekt
 350. Kadić, Mustafa, ljekar
 351. Kadić, Reuf, arhitekt
 352. Kadić, Šefkija, advokat
 353. Kadragić, Alija, ekonomist
 354. Kajtaz Omer, šumarski inžinjer
 355. Kamarić, Ćamil, pravnik
 356. Kamberović, Ahmed, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 357. Kamenica Atif, pravnik
 358. Kamerić, Mustafa, pravnik u državnom savjetu
 359. Kantardžić, Muhamed, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 360. Kapetanović, Hajrudin, ljekar
 361. Kapetanović, Hilmi-beg, pravnik (penz.),
 362. Kapetanović, Mustafa, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 363. Kapetanović, Osman, ekonomist
 364. Kapetanović, Salih, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 365. Kapić, Mustafa, šumarski inžinjer
 366. Kapić, Šefkija, sudija
 367. Kapidžić, Hamdija, srednjoškolski profesor
 368. Kapidžić, Murat, apelacioni sudija
 369. Kapidžić, Šefkija, advokat
 370. Karabasanović, Alija, ljekar
 371. Karabeg, h. Ahmet, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 372. Karabeg, h. Alija, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 373. Karabeg, Ibrahim, sudija okružnog suda
 374. Karahasanović, Alija, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 375. Karahasanović, Munira, srednjoškolski profesor
 376. Karamehmedović, dr Hamdija, pravnik
 377. Karamehmedović, Sabrija, ljekar
 378. Karavdić, Abdulah, srednjoškolski profesor
 379. Karić, Asim, oficir žandarmerije Kraljevine Jugoslavije, žand. kapetan II klase
 380. Karić, Sejid, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 381. Karović, Vejsil, srednjoškolski profesor
 382. Kasumović, Ahmet, srednjoškolski profesor
 383. Kazaferović, Ragib, imam, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 384. Kazazović, dr Salih, advokat
 385. Kemura, Ahmet, ekonomist
 386. Kolaković, Ragib, šumarski inžinjer
 387. Koluder Ahaz, sudija
 388. Komadina, Edhem, pravnik
 389. Komadina, Salih, ljekar
 390. Komadina, Šefkija, ljekar
 391. Konjhodžić* Mahmud, pravnik
 392. Konjhodžić, Sadija, sudija
 393. Konjhodžić, Šaćir, sudija okružnog suda
 394. Konjhodžić, Zejna, sudija
 395. Kopčić, Ibrahim, šumarski inžinjer
 396. Kopić, Šefkija, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 397. Korkut, A. Derviš, imam, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 398. Korkut, Abdulah, sudija
 399. Korkut, Besim, srednjoškolski profesor
 400. Korkut, Derviš, kustos, srednjoškolski profesor
 401. Kosović, Derviš, sudija okružnog suda
 402. Kotlo, Salim, agronom
 403. Kovačević, Adem, farmaceut
 404. Kozarčanin, Sulejman, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 405. Krajina, Mehmed-Fadil, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, vazd. kapetan I klase
 406. Krajišnik, Mustafa, šumarski inžinjer
 407. Kreso, Muhamed, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 408. Kreso, Zija, sudija okružnog suda
 409. Kreševljaković, Hamdija, srednjoškolski profesor
 410. Krivošić, Muhamed, sudija sreskog suda
 411. Krupić, Ibrahim, veterinar
 412. Krupić, dr Mehmed, sudija okružnog suda
 413. Krupić, Safet, srednjoškolski profesor
 414. Krzić, Enver, pravnik
 415. Kučukalić, dr Safvet, ekonomist
 416. Kučukalić, Dževdet, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 417. Kučukalić, Zehra, pravnica
 418. Kudović, Sulejman, šumarski inžinjer
 419. Kulenović, Asim, ljekar
 420. Kulenović, Bećir, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, konjički potpukovnik
 421. Kulenović, dr Muhamed, advokat
 422. Kulenović, dr Osman, advokat
 423. Kulenović, Džafer, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 424. Kulenović, Fahrija, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 425. Kulenović, h. h. Mustafa, penz. muftija, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 426. Kulenović, Mehmed, ekonomist
 427. Kulenović, Mustafa, sudija okružnog suda
 428. Kulenović, Osman, ljekar
 429. Kulenović, Osman, pravnik
 430. Kulenović, Rifat, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 431. Kulenović, Rifat, sudija
 432. Kulenović, Seid, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan I klase
 433. Kulenović-Šenigdžić, Hakija, srednjoškolski profesor
 434. Kulišić, Sead-Spiro, srednjoškolski profesor
 435. Kulović, dr Salih, pravnik
 436. Kundurović, Muhamed, ljekar
 437. Kurbegović, Fehim, apelacioni sudija
 438. Kurjaković, Ešref, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 439. Kurt, dr Alija, pravnik
 440. Kurt, Enver, pravnik
 441. Kurt, Fadil, pravnik
 442. Kurt* Mehmed Dželaluddin, pravnik
 443. Kurt, h. hafiz kurra Muhamed muderis, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 444. Kurt, h. Muhamed Šefket, penzionisani muftija, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 445. Kurt, Husnija, srednjoškolski profesor
 446. Kurtagić, dr Rešid, advokat
 447. Kurtagić, Faik, agronom
 448. Kurtović, Adem, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 449. Lakišić, Ibrahim, pravnik u državnoj upravi
 450. Loga, ing Halil, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 451. Loga, Teufik, ekonomist
 452. Lokmić, Husejn, sudija sreskog suda
 453. Lukačević, Islam, sudija sreskog suda
 454. Ljubunčić, Salih, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 455. Ljuca, Derviš, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan II klase
 456. Ljutović, Ibrahim, sudija sreskog suda
 457. Ljutović, Sulejman, ljekar
 458. Maglajlija, Hasan, veterinar
 459. Maglajlija, Husejn, pravnik u državnoj upravi
 460. Mahić, Hasan, ljekar
 461. Mahić, Hasan, veterinar
 462. Mahmutagić, Abdulah, srednjoškolski profesor
 463. Malkić, Hakija, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. kapetan II klase
 464. Mašić, dr Husejn, sudija sreskog suda
 465. Mehić, Mustafa, šumarski inžinjer
 466. Mehić, Mustafa, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 467. Mehmedagić, Aliosman, ljekar
 468. Mehmedagić, dr Džafer, advokat
 469. Mehmedagić, Junuz, ekonomist
 470. Mehmedbašić, Ahmet, direktor, srednjoškolski profesor
 471. Mehmedbašić, dr Alija, advokat
 472. Mehmedbašić, dr Mahmut, načelnik u penz., agronom
 473. Mehmedbašić, dr Osman, advokat
 474. Mehmedović, Ejub, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 475. Mesihović, Šaćir, član ulema medžlisa u. penz. teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 476. Midžić, Fuad, inžinjer kemije
 477. Midžić, Galib, ekonomist
 478. Midžić, Muharem, ljekar
 479. Midžić, Sead, ljekar
 480. Milavić, Ismet, sudija okružnog suda
 481. Miralem Reuf, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. major
 482. Muftić, dr Hazim, sudija okružnog suda
 483. Muftić, Enver, srednjoškolski profesor
 484. Muftić, Halid, građ. inžinjer
 485. Muftić, Lutfo, farmaceut
 486. Muftić, Mukdim, veterinar
 487. Muftić, N., inžinjer geodezije
 488. Muftić, N., oficir vojske Kraljevine Jugoslavije u penziji, poručnik
 489. Muftić, Omer, advokat
 490. Muftić, Ragib, pravnik
 491. Muftić, Salih, ljekar
 492. Muftić, Salih, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 493. Muftić, Sejfudin, građ. inžinjer
 494. Muhamedagać h. Hasan, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 495. Muhamedagić, Hilmija, pravnik
 496. Muhamedagić, Ibrahim, advokat
 497. Muharemagić, Muharem, srednjoškolski profesor
 498. Muharemagić, Salem, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 499. Muhedinović, Sabit, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. poručnik
 500. Muidović, dr Munib, pravnik
 501. Muidović, Zehra, pravnica
 502. Mujadžić, Omer, srednjoškolski profesor
 503. Mujagić, Alija, pravnik u državnoj upravi
 504. Mujagić, Džafer, pravnik u državnoj upravi
 505. Mujagić, Sulejman, sudija sreskog suda
 506. Mujbegović, Mustafa, ljekar
 507. Mujezinović, Ibrahim, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 508. Mujezinović, Mahmut, agronom
 509. Mujezinović, Mehmed, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 510. Mujić, Safvet, ljekar
 511. Mulabećirović, Mustafa, pravnik
 512. Mulabegović, Esad, ekonomist
 513. Mulabruć, Edhem, srednjoškolski profesor
 514. Mulahalilović, Ahmet, srednjoškolski profesor
 515. Mulalić, Ahmet, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 516. Muminagić, Adil, srednjoškolski profesor
 517. Muminagić, Hasan, ljekar
 518. Muradbegović, Ahmet, srednjoškolski profesor
 519. Muratbegović, Hasib, sudija okružnog suda
 520. Mursel, Ekrem, srednjoškolski profesor
 521. Mursel, Enver, sudija okružnog suda
 522. Musakadić, Asim, ljekar
 523. Musakadić, Fehim, pravnik u državnoj upravi
 524. Mušanović, Sinan, ljekar
 525. Mušić, Omer, srednjoškolski profesor
 526. Mutevelić, dr Mustafa, advokat
 527. Nametak Abdurahman, srednjoškolski profesor
 528. Nametak Alija, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 529. Nazečić, Salih, srednjoškolski profesor
 530. Nikšić, Sadija, agronom
 531. Novo, Bećir, ljekar
 532. Nožić, Ćazim, srednjoškolski profesor
 533. Nuhić, Asim, ljekar
 534. Okić, Tajib, srednjoškolski profesor
 535. Omanović, Salih, šumarski inžinjer
 536. Omerhodžić, Ahmet, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 537. Omerhodžić, Salih, ljekar
 538. Omerović, Derviš, pravnik
 539. Omersoftić, Alija, sudija sreskog suda
 540. Omersoftić, Bećir, sudija sreskog suda
 541. Opijač, Asim, ljekar
 542. Osmanefendić, dr Fehim, pravnik u državnoj upravi
 543. Pašalić, Esad, srednjoškolski profesor
 544. Pašić, Ahmet, pravnik u državnoj upravi
 545. Pašić, Muhamed, srednjoškolski profesor
 546. Pašić, Mustafa, sudija sreskog suda
 547. Pašić, Nurija, elekto inžinjer
 548. Pečenković, Jusuf, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 549. Pelja, Osman, srednjoškolski profesor
 550. Pihura* Fevzija, pravnik
 551. Pilav, Vezira, srednjoškolski profesor
 552. Pletilić, Šefik, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. potporučnik
 553. Polić, dr Ahmet, srednjoškolski profesor
 554. Popovac, Ismet, ljekar
 555. Potogija, h. Mehmed, imam, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 556. Poturović, Omer, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 557. Pozderović, Enver, srednjoškolski profesor
 558. Pračić, Esad, ljekar
 559. Prašo, Latif, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 560. Prohić, Abdulah, ljekar
 561. Prohić, Husejin, apelacioni sudija
 562. Puzić, Mehmed, sudija sreskog suda
 563. Puzić, Mustafa, sudija sreskog suda
 564. Raljević, Husejn, ljekar
 565. Raljević, Šefkija, srednjoškolski profesor
 566. Ramić, Ekrem, pravnik
 567. Redžić, Muhamed, sudija
 568. Redžić, Smail, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 569. Repičić, Alija, mašinski inžinjer
 570. Repovac, Nasih, sudija sreskog suda
 571. Resulović, Nijaz, srednjoškolski profesor
 572. Riđanović, Muhamed, ljekar
 573. Rizvanbegović, Ahmet, ljekar
 574. Rizvanbegović, Ćemal, šumarski inžinjer
 575. Rustempašić, Rustem, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 576. Ruždić, dr Ibrahim, inžinjer hemije
 577. Ruždić, dr Mehmed, advokat
 578. Ruždić, dr Muhamed, pravnik u državnoj upravi
 579. Ruždić, Zija, srednjoškolski profesor
 580. Sabalić, Alija, ljekar
 581. Sabrihafizović, Muhamed, pravnik
 582. Sadiković, Ahmet, veterinar
 583. Sadiković, Asaf, veterinar
 584. Sadiković,* Šefik, ljekar
 585. Sahačić, h. hfz. Mustafa, imam, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 586. Sahinović, Medžid, farmaceut
 587. Salčić, Ahmet, pravnik
 588. Salihagić, Sulejman, građ. inžinjer
 589. Salihbegović, Šemsudin, veterinar
 590. Salihbegović, Abdullah, advokat
 591. Salihbegović, dr Behaudin, sudija sreskog suda
 592. Salihbegović, dr Hifzija, ekonomist
 593. Salković, Husejn, ekonomist
 594. Samić, Midhat, srednjoškolski profesor
 595. Saračević, Hasan, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 596. Saračević, Mehmedalija, pravnik
 597. Saračević,* ef Taib, profesor na Sarajevskoj medresi
 598. Sefić, Šefik, pravnik u državnoj upravi
 599. Sefić, Šefkija, ljekar
 600. Selimović, Mehmed, srednjoškolski profesor
 601. Selimović, Derviš, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 602. Selmanagić, N., arhitekt
 603. Selmanović, Mustafa, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 604. Selmanović, Smail, sudija sreskog suda
 605. Semiz, Muhamed, advokat
 606. Serdarević, Izet, agronom
 607. Sijerčić, Ahmet, srednjoškolski profesor
 608. Sijerčić, Ibrahim, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, vazd. kapetan II klase
 609. Sikirić, dr Šaćir, sveučilišni profesor
 610. Sikirić, Osman, sudija sreskog suda
 611. Sikirić, Sirija, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 612. Silahić, Teufik, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan I klase
 613. Silajdžić, Alija, pravnik
 614. Simitović, Alija, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 615. Simitović, Hamid, ljekar
 616. Sirbubalo, Asim, ekonomist
 617. Sivčević, hafiz Salih upravnik medrese, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 618. Skokić, Husnija, penz. sudija
 619. Skopljak, Asim, pravnik
 620. Slipičević, Mustafa, elekto inžinjer
 621. Slipičević, Salih, sudija sreskog suda
 622. Slipičević, Fuad, srednjoškolski profesor
 623. Smailbegović, Muhamed, pravnik u državnoj upravi
 624. Smailbegović, N., mašinski inžinjer
 625. Smailović, hfz. Hasan, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 626. Softić,* Esad, sudija
 627. Softić, dr Ešref, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, sanitetski major, ljekar
 628. Sokolović, Adil, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 629. Sokolović, Asim, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 630. Sokolović, Osman, pravnik u penziji
 631. Spahalić, Sulejman, sudija sreskog suda
 632. Sudžuka Muhamed, sudija sreskog suda
 633. Sulejmanpašić, (sin Bećir-bega i Dževahira-hanume rođene Teskeredžić) Mehmed-Mahmut, farmaceut i sudski prevodioc za turski jezik
 634. Sulejmanpašić* (sin Omer-age iz Odžaka kod Bugojna) Mahmut, pravnik
 635. Sultanović, Aziz, pravnik
 636. Suruliz N., šumarski inžinjer
 637. Šabanović, Hazim, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 638. Šaćiragić, Ibrahim, direktor rudnika, rudarski inžinjer
 639. Šahinpašić, Šahin, srednjoškolski profesor
 640. Šarac, Asaf, upravnik bolnice, ljekar
 641. Šarac, dr Zaim, advokat
 642. Šaranović, Sulejman, advokat
 643. Šarić, Džemšid, srednjoškolski profesor
 644. Šehić, Ahmet, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan II klase
 645. Šehić, Ibrahim, rudarski inžinjer
 646. Šehović, N., oficir mornarice Kraljevine Jugoslavije, poručnik fregate
 647. Šerbić, Hiba, ljekar
 648. Šerbić, Nusret, šumarski inžinjer
 649. Šeremet, Asim, agronom
 650. Šerić, Hašim, inspektor, veterinar
 651. Šerifović, Razija, srednjoškolski profesor
 652. Šerifović, Šerif, agronom
 653. Šeta, Abdulah, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 654. Šeta, Mustafa, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 655. Šiljić, Hadžija, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 656. Škaljo, Muhamed, pravnik
 657. Škapur, Hasan, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 658. Šljivo, Mehmed, muderis, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 659. Šuljak, Alija, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 660. Šuljak, Omer, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 661. Tafro, Derviš, načelnik Banske uprave, srednjoškolski profesor
 662. Tafro, Muhamed, pravnik u državnoj upravi
 663. Tahmiščija, Hamdija, sudija okružnog suda
 664. Tanković, Abdullah, srednjoškolski profesor
 665. Tanović, Asim, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. potpukovnik
 666. Tanović, dr Jusuf, advokat
 667. Tataragić, Hasan, sudija okružnog suda
 668. Tatarević, Ahmet, farmaceut
 669. Tatarević, Salih, ljekar
 670. Tatlić, Mehmed, ljekar
 671. Tefterdarević, Rešad, sudija upravnog suda
 672. Terzimehić, Ismet, sudija okružnog suda
 673. Teskeredžić, N., monopol, inžinjer
 674. Teskeređić, Fadulah, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 675. Tihić, Hamdija, pravnik
 676. Tjuhović, Šukrija, ekonomist
 677. Tolić, Husein, pravnik u državnoj upravi
 678. Tomić, Alija, ljekar
 679. Topuzović, Omer, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 680. Torlić, llijas, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 681. Torlić, Sulejman, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. major
 682. Trebinjac, Ibrahim, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 683. Turčinhodžić, Mustafa, farmaceut
 684. Turković, dr Kasim, pravnik
 685. Tutić, Muhamed, srednjoškolski profesor
 686. Tuzlić, Ahmet, srednjoškolski profesor
 687. Uđvarlić, dr Salih, ekonomist
 688. Uđvarlić, dr Salih, pravnik
 689. Ugljen, Asim, sudija okružnog suda
 690. Ugljen, Ćazim, direktor rudnika, rudarski inžinjer
 691. Uvejs, Muhamed, pravnik u Finansijskoj upravi
 692. Uzunović, Sakib, pravnik u državnoj upravi
 693. Varešlija, Halid, pravnik u državnoj upravi
 694. Vatrenjak, Ismet, pravnik u Finansijskoj upravi
 695. Vehabović, Mustafa, sudija okružnog suda
 696. Vilović, Osman, pravnik
 697. Viteškić, Husejn, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 698. Viteškić, Osman, pravnik u penziji
 699. Voljevica Fatima, nastavnica na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 700. Vrebac, Jusuf, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan I klase
 701. Zahirović, Ahmet, tužioc
 702. Zec, Avdija, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 703. Zečević, Abdulah, srednjoškolski profesor
 704. Zečević, dr Safvet, advokat
 705. Zildžić, dr Mehmed, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 706. Zildžić, Nezir, ekonomist
 707. Zildžić, Nura, pravnik
 708. Zjajo, Rasim, farmaceut
 709. Zlatar, Dželiba, sudija sreskog suda
 710. Zlatar, Mehmed, farmaceut
 711. Žunić, Ismet, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)

FUSNOTE/IZVORI:

[1-1] Hafiz Haso Popara, Preporod 2006.

[1b] Justin McCarthy,  Death and Exile. London: The Darwin Press, 1995.

[1] Husejn Alić je bio direktor Šerijatske gimnazije u Sarajevu. Diplomirao je na Filozofskom fakutetu u Zagrebu i bio poslanik ispred Maglajlićeve liste u Ustavotvornoj skupštini 1920. godine u Beogradu. / Husnija Kamberović, Mehmed Spaho – politička biografija (1883-1939), Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, 2009. Sarajevo, str. 22, 152

[2] Muslimansko kulturno-prosvjetno društvo „Narodna uzdanica“ je osnovano 1924. godine kao protivteža „Gajretovoj“ prorežimskoj orijentaciji, sa zadatkom da neutrališe njegovo političko djelovanje u bošnjačkom narodu. Oko kulturno-prosvjetnog društva „Gajret“ se, između dva svjetska rata, okupljao znatan broj bošnjačke inteligencije, posebno mlađe koja se politički vezala za srpske građanske krugove i opredjeljivala za srpsku nacionalnu ideju. / Opširnije: Ibrahim Kemura, Cultural and Educatioanal Society of Muslims “Narodna uzdanica/Natioanal Hope” 1923-1941, Open Society Institute, Budapest, mart 1999. str.1-81

[3] Alija Nametak, Sarajevske uspomene, Nacionalna i sveučilišna biblioteka,  Zagreb, 1997.  str. 102.

[4] Alija Nametak, Tri rukopisa ”Makbuli-Arifa”, Anali Gazi Husref begove biblioteke u Sarajevu, knjiga 5-6, 1978. str. 145

14 thoughts on “Spisak Bošnjaka koji su 1939. godine imali akademsko obrazovanje

 1. moj otac Ljubović (Muharema) Hidajet je u Travniku završio franjevačku gimnaziju a poslije otisao u Beograd gdje je 1938. zavrsio sumarski fakultet.

  Volim

 2. Postojao je i drugi Mahmut-beg Sulejmanpašić koji je bio apotekar. Pored toga, sudski prevodilac za turski jezik. To su dvije različite ličnosti.

  Volim

 3. Želio bih da na spisak dodate i mog rahmetli dedu Ibrahima Šaćiragića, rudarskog inžinjera, koji je završio fakultet za Rudarstvo u Pragu 1929. godine. Od 1932. do 1942, kada je preselio na Ahiret, bio je direktor Tuzlanskih rudnika Soli, sjedište u Kreki, koji su obuhvatali sve rudnike u tuzlanskom srezu. Njegov punac, a moj pradjed bio je dr. Bahrija Kadić, nalazi se na spisku.

  Volim

 4. PIHURA (sin Derviša) Fevzija, rođen u Travniku 15. avgusta 1898 godine završio je Pravnički Fakultet na Univerzitetu Kraljevine Jugoslavije u Zagrebu 1929 godine, što potvrđuje Svjedodžba o diplomskom ispitu izdana 19. decembra 1929. godine.

  Volim

 5. Ja bih na ovaj spisak dodala i mog djeda Taib- eff Saračevića koji je stariji od svih pomenutih i 1939. godine imao blizu 80 godina, ali je poznati istambulski student, teolog, direktor i dugogodišnji profesor Sarajevske medrese.

  Volim

 6. Želim da dopunim ovaj vrijedan spisak Bošnjaka sa akademskim obrazovanjem sa dva imena, Bošnjaka iz Ljubuškog, a koji u spisku nedostaju:
  – Mahmud (Mehmeda) Konjhodžić, rođen 1905. u Ljubuškom, završio studij prava 1931. godineu Zagrebu. Tokom svoga života je bio istaknuti novinar i publicista, jedan od utemeljitelja suvremenog novinarstva u nekadašnjoj Jugoslaviji. Umro je 1979. godine. Na spisku je njegova mlađa sestra Zejna (Zejneba). Oboje su moja uža famija.
  – dr Šefik (Sade) Sadiković – poznati i veoma cijenjeni ljekar u Ljubuškom, inače sin čuvenoga narodnog ljekara Sade Sadikovića. Završio je studij medicine u Beču 1939. godine. Umro je 1979 u Ljubuškom, gdje je živio i radio kao veoma poštovani ljekar!
  s poštovanjem
  Fahro Konjhodžic

  Volim

 7. Postovani, najprije hvala za ogroman trud na prikupljanju ove dragocjene gradje. Na spisku je nekoliko mojih predaka – tačnije šest sam ih našla, uključujući djeda po majci, Mustafu Pašića. Nedostaje moj djed po ocu, Esad Softić, sudija, studirao u Zagrebu i Beču. Pozdrav, Amra Softić Kordić

  Volim

 8. Poštovani, velika hvala na trudu da poslozite sve dostupne informacije. Moj djed je bio Mahmut Sulejmanpašić i ako je to ista osoba MAHMUT (OMER-BEGA) SULEJMANPASIC iz Odzaka kod Bugojna, moram ispraviti navod, on nije bio farmaceut nego pravnik. Pravo je studirao i diplomirao u Beču.

  Volim

 9. Cestitam Vam na trudu koji ste ulozili I omogucili da ovi podaci budu dostupni narocito za danasnje generacije ciji se roditelji i bliza rodbina spominje. Posto sam sin Muhameda Čomare koji je bio diplomirao pravo u Beogradu 1932 a zatim dobio zaposlenje u Valjevu kao sudija te kasnije nastavio karijeru kao sudija, advokat i pravnik u Sarajevu, zelim da vam skrenem paznju da ste ispustili njegovo ime. Moj tata je bio brat Ismeta Čomare koji je diplomirao ekonomiju u Leipzig-u zajedno sa Esedom Mulabegovicem i Kemurom Hadžihalilovićem mislim 1925 ili 1926. Kemura je takodje izostavljen.

  Volim

 10. Šteta je što nema sličnih dokumenata i o pripadnicima drugih naroda u BiH , jer je i srednja škola bila rijetka na ovim prostorima izmedju I i II Svjetskog rata, neovisno od nacionalnosti.

  Volim

 11. Vrijeme u kome je diploma označavala znalca i specijalistu.
  Danas, u BiH, se dešava da student VIII semestra na ispitu nije u stanju izračunati, kroz osnovne računske operacije, šest brojeva, ali MORA POLOŽITI ISPIT. Visokoškolska diploma, skoro u pravilu, više ne garantira da je nosilac stručnjak/specijalista u datoj oblasti već potvđuje da je kandidat odslušao gradivo po nastavnom planu i programu.
  Govorim o kredibilitetu obrazovnih institucija poput: profesor napiše da govori nekoliko jezika i svi mu vjeruju na riječ.
  Ipak, menadžmenti izdvajaju najbolje studente, mahom izuzetne talente koji su svoje znanje stekli analizom najbolje svjetske literature, koju su uglavnom sami nabavili, kao dokaz institucionalnog kredibiliteta.
  Stoga, moramo se ponositi našim intelektualcima kroz historiju, ali i osuđivati neznanje na svakom nivou. Bez suda javnog mnjenja bezobraznik će sebi pripisati svaki mogući epitet te “demokratskom procedurom” (“stručnjaka” nekih “ostalih” specijalnosti) upisati određeno zvanje/sposobnost/specijalnost u biografiju te time ispuniti formalne uslove da nam svima zagorča život.

  Volim

 12. Pod red. brojem 614. je moj predak hafiz Sivčević Salih koji je završio teološki fakultet u Carigradu a u Kairu doktorirao teološke nauke. On je rodom iz Vražića sadašnja općina Čelić. Potomci mu žive u Sarajevu, Tuzli i Brčkom.

  Volim

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.