Hadži Fadil ef. Kurt (1845-1893), muderis u Travniku, sin Ahmeta

shema-kurt-generalno
Vidi rodoslov.

Ime na njegovoj diplomi (idžazetnami68) je: Mostari Muhammad Fadil ibn al-hagg Ahmad ibn Nuh (Mostarac Muhamed Fadil sin hadži-Ahmetov, sin Nuhanov)

Hadži Fadil efendija Kurt, sin Ahmet alemdarov, rođen je oko 1845. godine u Mostaru. Početne nauke, zajedno sa svojim mlađim bratom Muhamedom, te sa Muhamedom i Sulejmanom Džabićem, Abdulahom Riđanovićem, Mustafom Hadžimahmutovićem, Ahmetom Hadžialićem, Mustafom Behlilovićem, Salihom i Omerom Muslibegovićem, Salihom Alajbegovićem i Ahmedom Dizdarom, slušao je i idžazet uzeo pred muftijom Mustafom Karabegom u Mostaru69. Muftija Karabeg bio je i muderis Karađozbegove medrese i predavao je Fadilu Kurtu i ostalim đacima sve vjerske predmete: tumačenje Kurana (tefsir), islamsku tradiciju (hadis), islamsko pravo (fikh), filozofiju islamskog prava (hikmeti-tešri), apologetiku (akaid), logiku (mantik) i književnost arapskog jezika. Poslije završetka medrese Fadil i još dvojica najboljih đaka (druga dvojica su bila njegov mlađi brat Muhamed i Salih Alajbegović) bivaju upućeni na školovanje u Istanbul gdje su studirali islamske nauke nekoliko godina. Idžazetnamu iz racionalnih i tradicionalnih nauka mu je izdao Muhammad Amin ibn Utman al-Batumi 19. rebiu-l-ahira 1294 (1877.) u Hekim Čelebi medresi u Istanbulu70. Ispisao ju je kaligrafskim pismom Bosnevi hafiz Hamid. Po povratku sa studija postavljen je za muderisa na medresi Mehmed-paše Kukavice u Travniku na kojoj je predavao sve vjerske predmete.71

Hadži Fadil ženi se Fatimom Telalbašić iz Travnika. Dobivaju četvero djece, tri sina i kćer: Muhameda Šefketa, Nuriju, Asima i Zibu, svi rođeni u Travniku. Asim je živio u Sarajevu i imao ugostiteljski objekat. Ženi se sa Maricom, djevojkom iz sarajevske ugledne katoličke familije. Marica, nažalost, umire mlada tako da nisu imali djece. Mostarski Šerijatski sud dobija molbu 1904. godine iz Erdena (grad u južnoj Turskoj koji se danas zove Adana) od Asima ef. Kurta. To je vjerovatno pomenuti Fadilov sin. Drugi sin Nurija, je studirao veterinu u Istanbulu. Prilikom potapanja broda na Bosforu tragično gine kao pripadnik mladoturaka, turske nacionalističke i reformističke organizacije, osnovane potkraj XIX. stoljeća koja je vodila ustanak protiv apsolutističkog sultana Abdul Hamida II. Bili su privrženi sekularističkoj ideologiji kakva je tada bila moderna u Francuskoj. Nurija je 1908. godine živio u Travniku odakle moli Šerijatski sud u Mostaru o ”priposlanju katastarskih izvadaka”. Šerijatski sud u Mostaru dobija 1912. godine nalog Zemaljske vlade u Sarajevu o ”Nuriji Kurtu, otomanskom časniku”. Ne znamo o čemu se radilo. Kći Ziba (1887-1964), udala se za trgovca hadži Mehmed-agu Turalića. Dobili su sedmero djece: kćerke  Fata (1910), Sajda (1912), Paša (1916) i Fadila (1918), te sinove Adil (1904), Hamdo (1921) i Ismet (1924).

Hadži Fadil efendija Kurt umire u Travniku 1893. godine gdje je i sahranjen. Supruga Fatima ostaje sama sa troje djece u dobi od šest do četrnaest godina. Fadilov otac, hadži Ahmet iz Mostara gdje je živio moli 1894. godine Zemaljsko vakufsko povjerenstvo da se dodijeli pomoć nasljednicima njegovog sina, Mehmeda Fazlije Kurta, muderrisa u Travniku72. Kod njega se u Mostaru poslije smrti oca školovao Fadilov sin Muhamed Šefket. Supruga Fatima također iste godine moli ZVF za isplatu zaostalih muderrisovih plata.

Godinu dana poslije njegove smrti Vakufska komisija u Travniku dostavlja Zemaljskom vakufskom povjerenstvu za BiH molbu Osman-begova džemata za imenovanje Derviša Pihura na mjesto muderrisa i imama, umjesto umrlog Fadila Kurta.

Muški potomci hadži Fadila: Muhamed Šefket Kurt i svi njegovi potomci.

Ženski potomci hadži Fadila: djeca Fadilove kćerke Zibe (1887-1964), udate  za trgovca hadži Mehmed-agu Turalića: kćerke  Fata (1910), Sajda (1912), Paša (1916) i Fadila (1918), te sinovi Adil (1904), Hamdo (1921) i Ismet (1924).

Travnik 1903.
Travnik oko 1900. godine. Lijevo na slici vidi se Ali-begova džamija za čijeg je imama i hatiba postavljen Fadilov sin, Muhamed Šefket Kurt poslije povratka sa studija iz Istanbula i Damaska 1908. godine. Bosanski vezir Mehmed-paša Kukavica 1757. godine podiže ovu džamiju u Gornjoj čaršiji. Danas je poznata po imenu – hadži Ali-bega Hasanpašića koji ju je obnovio 1872 godine nakon što je stradala u požaru. U južni zid džamije uklesan je, u Bosni i Hercegovini jedinstveni, nekada izuzetno precizni sunčani sat. Skloni nepobitnom pokazivanju “alaturka” i “alafranga” vremena, veziri su u XVIII stoljeću podigli i drugu travničku sahat-kulu koja je svojevremeno služila i kao telegrafska stanica. Sat je tipičan primjerak arapske konstrukcije. Pokazivao je vrijeme “a la turka”, što znači da se sati počnju odbrojavati od trenutka zalaska sunca, a ne od ponoći, kao kod savremenog računanja vremena.

Sljedeća stranica

 

68 Idžazetnama je  kao diploma koju izdaje učitelj da je učenik taj i taj savladao dotičnu nauku kojom se može samostalno baviti i prenositi je na svoje učenike.

69 Hasandedić, Hivzija, Mustafa-Sidki ef. Karabeg, Mostarski muftija od 1857. do 1878. i okupacija Mostara, Glavni odbor El-Hidaje u Sarajevu, 1944. str. 9

70 Popara, Haso, Idžazetname u rukopisima Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, 2007. Anali Gazi
Husrev-begove biblioteke knjiga XXV-XXVI 2006-2007, str. 23

71 Hasandedić, Hivzija, Genealoška istraživanja / porijeklo i status, istaknuti pojedinci nekih bošnjačkih porodica/ Arhiv HNK/Ž Mostar 2008. str. 146

72 Hodžić, Muhamed, Zemaljsko vakufsko povjerenstvo Bosne i Hercegovine 1890-1895, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo 2014. Gazi Husrevbegova biblioteka, Sarajevo 2014. broj 2329, str. 397

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.