Donje spiskove je Kotarskom šerijatskom sudu u Mostaru dostavio Mehmed Dž. Kurt.

Mehmed Dželaludin Kurt je bio oženjen sedamnaest godina mlađom Hatidžom Hadžić, kćerkom Avdage i bogatom nasljednicom. Iz iste familije je i Osman Nuri Hadžić koji je sa Mehmedom Dž. Kurtom zajedno studirao pravo u Zagrebu. Dobili su sina Burhanudina koji umire kao novorođenče. Hatidža također umire 22. aprila 1918. godine od tuberkuloze u svojoj dvadeset petoj godini života. Rano preminula Hatidža bila je vlasnica zemljišta u više hercegovackih sela ukupne površine preko osam stotina dunuma. Hatidžina majka Duda, rođena Tikvina u ime svoja tri, tada malodobna sina, Mehmeda, Ahmeta i Mustafe Hadžića sudski se spori sa svojim zetom, udovcem Mehmedom Dželaluddinom Kurtom. Predmet spora je bila imovina koju treba obuhvatiti ostavinskom raspravom. Parničenje je trajalo više godina. Na kraju je Mehmed Dž. Kurt dobio 1/4 (jednu četvrtinu), a majka njegove umrle žene 3/4 (tri četvrtine) posjeda umrle Hatidže.

Prijava smrti Hatidže Kurt 22. april 1918.
Prijava smrti Hatidže Kurt 22. april 1918. Za vrijeme Austrougarske u BiH svi formulari su bili na njemačkom i bosanskom ili zemaljskom jeziku pisani latinicom i čirilicom.

Iz ovog sudskog spisa ima više interesantnih popisa imovine što produbljuje saznanja o tadašnjoj (1918.) opremi jednog naprednijeg muslimanskog domaćinstva, te običajima i načinu oblačenja.

Vrlo je teško odrediti današnje vrijednosti stvari koje je Mehmed Dž. Kurt 1921. godine navodio u krunama. Od 1892. godine pa do kraja Prvog svjetskog rata u čitavoj Austro-Ugarskoj korištena je jedinstvena valuta – kruna, vrijednosti 304,88 mg zlata, koja se dijelila na 100 halera (filira). Prema gruboj računici vrijednost jedne krune 1892. je bila 10,2 eura (2016.) U periodu 1908.-1912. kruna je vrijedila 5 eura, a 1914. godine 2 eura. Poslije nestanka Austro-ugarske u novosnovanoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 1919. godine, započelo je žigosanje austrougarskih kruna (nostrifikacija), nakon čega je u opticaju mogla biti jedino ovjerena tzv. jugoslavenska kruna. Zbog slabe kontrole nad prvim žigosanjem provedeno je drugo žigosanje, uz ljepljenje posebnih markica na novčanice. Kasnije je kao sredstvo plaćanja uveden dinar. Novac je mijenjan na početku nostrifikacije u omjeru 1 dinar za 2 krune, a od 20.1.1920. u omjeru 1 dinar za 4 krune iako su te dvije valute imale istu kupovnu moć.

sto-kruna
Tzv. jugoslavenska kruna ovjerena štambiljom. Pravo prvog žigosanja imale su mnogobrojne institucije te se koristilo više od 2 000 vrsti pečata. s tim da je 20% novca donesenog na žigosanje oduzimano „u korist državne kase”.

Sa pomiješanim osjećajima mogu se čitati spiskovi stvari koji su pripadali njegovoj umrloj ženi i umrlom sinu. Mehmed Dželaluddin sa hladnom objektivnošću jednog pravnika navodi između ostalih „nožice za kidanje noktiju“ i „svežanj spuža za zabavu“ djeteta, te između ostalog prebrojava čarape i maramice umrle supruge.

Iza manje poznatih riječi, u spisku između uglatih zagrada, navedeno je značenje.

„Slavni Kotarski šerijatski sude,

Pošto su niže navedeni predmeti isključivo vlasništvo moje, to molim, da se pri ostavinskoj raspravi iza umrle moje supruge Hatidže rogj. Hadžić udate za me, koja će se obdržavati dne 20.decembra ov. god. iste stvari isključe iz dotične ostavine“.

1. Mushaf u vrijednosti 100
2. DVIJE NARODNE Junačke Pjesme Hermanove 200
3. dva sveska Hrvatskih Narodnih Junačkih pjesama Muslimanskih od Matice Hrvatske vrijedne 200
4. Roman Benhur u vrijednosti tvrdo vezana 100
5. Dnevnik za kućanstvo i druge stvari 150
6. jedna velika gvozdena kasa 4 gent. teška 12.000
7. jedan bukovi krevet 4.000
8. jedan bukovi ormar 3.000
9. bukovi umivaonik sa šlifanim ogledalom okolo porcelan sa velikom mramornom pločom s velikom bokalom i lavorom od porcelana, te dvije plitice za safun u vrijednosti od 6.000
10. jedan bukovi nočnik s tutom 1.000
11. jedan pisaći lakirani stol sa sedam ladica 4.000
12. jedan veliki zidni sat u vrijednosti od 3.000
13. tri kratke zelene zavjese od pliša sa karnišima od drveta u vrijednosti od 1.500
14. tri kratke zavjese od platna bijelog 600
15. crveni stambolski makat [platno, čoha ili ćilim] viš kreveta vrijedan 4.000
16. koža od divlje koze pred krevetom 200
17. velika drvena klinčanica 600
18. pirotski čilim 5.000
19. jedan divan bukovi 1.000
20. stambolski makat po divanu zeleni 4.000
21. jedno brušeno lakirano ziano ogledalo 1.500
22. šest žutih stolica bukove vrijedne 1.800
23. dva nova bukova pisaća stola sa sedam ladica 8.000
24. jedan krevet javorov u zelenoj boji s bakrenom žicom i madracima od trave vrijedno 4.000
25. jedno brušeno veliko zidno ogledalo u secesiji vrijedno 2.000
26. veliki štitobran od mjedi žute vrijedan 1.000
27. jedan budavac sat sa dva zvona 250
28. jedan budavac sat sa jednim zvonom 150
29. jedan srebreni muški sat štaf 600
30. jedna kapa od gale s perzijskom janjetinom 500
31. jedne muške čizme od laka nove vrijedne 1.500
32. tri skupe tintarnice za stolove 600
33. tri gvozdena bijela posušila 150
34. tri gvozdena liniala 90
35. fino 21 mastilo rukatke 420
36. na stolu gvozdeni orao za poklapanje knjiga 100
37. jedan šah za igru vrijedan 400
38. pletena kanapa orahova 1.000
39. mali četveronožni stol od orahovine 1.500
40. šest okruglih stolica sa naslanjačima 3.000
41. perzijski stolnjak 3.000
42. jedna velika perzijska sergjada 12.000
43. jedna anadolska tanka sergjada 6.000
44. veliki zidni sat od orahovine vrijedan 4.000
45. jedan velik stakleni ormar sa tri staklena kanata za knjige 4.000
46. jedna velika zelena bečka najbolja halija [persijski ćilim] 5.000
47. jedna mala zelena halija 1.000
48. četiri duga zelena zavjesa od pliša sa orahovim karnišima 4.000
49. četiri duga od špitzna zavjesa vrijedno 2.000
50. četiri prozorske od platna zavjese 800
51. kadifeli [od baršunaste svilene tkanine, samta] velikih 12 jastuka vrijedni 6.000
52. dva mala vezena zlatna jastuka 500
53. četiri kadifeli šilte s konjskom dlakom vrijedno 4.000
54. jastukbezi od svilene ćereće [tanko domaće platno ] povrh 12 jastuka 1.200
55. jastukbezi povrh 12 jastuka od patiske 300
56. pamučna dva mindera po sećijama 1.000
57. dva pokrivača po istim minderima od patiske 600
58. dva duga komada skupog borgeta po sećijama 600
59. obićni bukovi pisaći stol sa okolicom 1.000
60. dvanaest običnih bukovih stolica 1.200
61. garnitura za čišćenje cipela sa četiri velike kefe [četke] 300
62. velika carigradska žuta mangala 4.000
63. velika pisaća lampa 2.000
64. dvije stolne lampe br. 11. sa staklenim poklopcem vrijedno 400
65. vezeni kefnjak za zida 200
66. dvije kefe za odijela od dlake 200
67. dvije kefe za kosu 100
68. jedna pegla 100
69. mavena okrugla peć sa tabakom i sulunarima 4.000
70. magjarski kupovni ćilim slaba vrsta 500
71. dvije cerade po 3 m. duge za hodanje 300
72. tri velika od patiske s fijokama dvostruka zara 900
73. garnitura za jelo za 12 osoba od kineskog srebra 36 komada 3.600
74. dva velika tabaka od kineskog srebra 1.000
75. rukom vezeni bakreni okrugli tabak [tacna, poslužavnik] 400
76. dva drvena duga tabaka 300
77. okrugli drveni tabak 200
78. 24 čaše za limunatu sa zlatnim slovima 720
79. 12 okruglih bijelih čaša 240
80. 12 crvenih sa zlatnim obrubom za limunatu čaša 480
81. 12 žutih sa zlatnim rubom za limunatu čaša 480
82. 6 pepelnjača u obliku ruke s prstima 120
83. dugi jasemin čibuk [od jasminovog drveta] 50
84. dva stambolska pakovana baola za ženske haljine 1.600
85. četiri zelena sanduka 600
86. gvozdeni porculan čajluk 100
87. od porculana ćajnak s gjevgjirom 100
88. 72 razne vrste šolje za crnu kafe s pliticama 1.440
89. dvanaest bijelih šolja za kafu s pliticama 600
90. garnitura za bijelu kafu 3 kom. 300
91. staklena šećernica sa srebrenim poklopcem i srebrenom dvostrukom kašikom za šećer 300
92. garnitura za rakiju sa šest čašica bom i staklenim tabakom 150
93. četiri obične kafane i šećerne kutije 160
94. dva svilena jorgana od duple svile 6.000
95. dva od bijele svilene ćereće čašafa 2.000
96. dva od roza ćereće čašafa za jorgane 2.000
97. dva od žute svilene ćereće čašafa za jorgane 2.000
98. jedan krevetni od žute ćereće čašaf 1.000
99. jedan krevetni čašaf od roza ćereće 1.000
100. jedan čašaf krevetni od bijele ćereće 1.000
101. dva čašafa za krevet od patiske 400
102. dva čašafa za krevet od meleza 400
103. dva krevetna vunena jastuka 300
104. četiri moderne od patiske jastučnice 1.000
105. dva vezena kupovna jorgana 2.000
106. dva velika od parheta jorgana 1.500
107. dva od patiske čašafa za jorgane 400
108. dva od meleza [jače platno] čašafa za jorgane 400
109. dva dušečna od meleza čašafa 400
110. dva dušečna obična svilena čašafa 2.000
111. dva dušekluka samo platno 1.000
112. jedaćih tanjura 50 komada 1.500
113. dvije velike duge ćinije [porcelanske zdjele za serviranje hrane] 200
114. dvije velike ćase od porculana 200
115. dvanaest savatli [gravirani bakreni i kalajisani tanjir] sahana i ćasa sve pod kapkom 3.000
116. dva savatli ibrika 600
117. dva savatli legjena [leđen, lavor] 600
118. 4 velika bakrena lengjera 1.000
119. četiri velike bakrene tevsije 1.000
120. tri manje bakrene tevsije 450
121. osam tengjera [šerpa] 2.400
122. jedni joltasi [sudovi za nošenje hrane, tasi] 200
123. jedan sać za pecivo 200
124. jedan pržanj za kafu 50
125. jedan vareški livani šporet 1.500
126. jedna mašina za špirt 100
127. jedna mašina za mljeti meso 300
128. bakrenih 12 pepelnjača okruglih 240
129. jedna šprica za polijevanje avlije 200
130. jedna kanta za petroleum sa žutom pipom 100
131. jedan otarak [otirać] pred hajatom 100
132. sergjada za klanjanje obična 300
133. jedan okrugli jelovi stol za jelo 200
134. bijeli stolnjak sa šest salveta 400
135. crveni stolnjak sa šest salveta 400
136. velika pletena korpa 600
137. velika okrugla erenda 100
138. mavena ručica za ostavu safuna 10
139. veliki stambulski mlin za kavu 400
140. četiri ibrika za kafu 400
141. dvanaest širokih boca po 5 lit. 480
142. maše i lopata 20
143. jedno lovačko odijelo od engleskog štofa 2.000
144. šest muški vezanih donjih gaća od platna i šest bijelih košulja 3.000
145. dvanaest metara meleza za gaće 600
146. dva muška šlafroka i jedna kapa 850
147. tri muška velika fesa 150
148. pet muških košuljaka 1.000
149. šest muških čarapa 240
150. dvoje muške vunene čarape 100
151. dvanaest muških novih rubaca svilenih 600
152. jedan cigarluk od jildustaša [slonovače] 1.500
153. carigradski havlie [od frotira] peštemaji [veliki peškiri za kupanje] za čovjeka i ženu 1.500
154. jedna lugasta krevetna deka sa bijelim obrubom 600
155. jedan maveni [pocinkovani lim] duboki gjevgjir 100
156. jedan veliki škaf maveni 200
157. jedna feršana za smetlje 50
158. dva taluta 40
159. žuti okrugli stambulski ibrik 200
160. dvije duge nove teće za hljeb 300
161. dvije velike email rajnjike 400
162. dvije srednje email teće 300
163. jedna staklena cjediljka za limunove 40
164. dva okrugla šibičnjaka od poruculana 60
165. dvije okrugle flaše za vodu 150
166. dva dupla dvolitra 100
167. jedan dupli litar 40
168. jedne muške šlape nove žute odozdo kanafa 100
UKUPNA VRIJEDNOST 35.680

Nadalje isključivo vlasništvo moje je nakit, koji sam umrloj suprugi pred svjedocima Ahmetom Kurtom trgovcem iz Sarajeva i Hamdi ef. Hasanefendićem posjednikom i imamom iz Mostara amanetom predao i to:

1. jedna velika diamantna grana u vrijednosti od 12.000
2. jedan diamantni gjerdan Kolier 6.000
3. jedna gužva ogra bisera od 30 diza [niska, nanizani red] 21.000
4. tri dize krupnog bisera sa zlatnom kopćom 6.000
5. jedan sat i lanac sa staklenom fjokom 5.000
6. dva zlatna lahala sa 14 diamanata 7.000
UKUPNA VRIJEDNOST 57.000

Isto je isključivo moje vlasništvo jedna carigradska briljatna grana koja je kod mene u pohrani u vrijednosti 6.000 kruna.

Isto su niže navedene stvari isključivo moje vlasništvo koje sam iz vlastitih svojih sredstava bio nabavio svome umrlom sinu Burhanudinu i to:

1. jedna bešika u vrijednosti od 400
2. dva svilena jorgana bešična od duple svile sa svilenim čašafima od ćereće 2.000
3. jedna bankovna šparkasa br. 1066 uz knjižicu pod brojem 12.731 na koju je uloženo 5 k. i 70 h.
u kasi se je nalazilo 2 zlatne desetice i dvije zlatne petice u vrijednosti 1.200
4. šest švabskih povoja u vrijednosti od 300
5. tri domaća vunena povoja 90
6. dvanaest modernih pelena 600
7. tri domaće pelene i četiri podmetka 130
8. tri pamuklije 450
9. dva jastučića 100
10. jedna zlatna vezena navlaka 150
11. dvije svilene navlake 60
12. dvanaest kupovnih košulja 240
13. crvena i bijela runjava zapa 200
14. tri od gume cerade za bešiku 300
15. kaput od bijelog pliša 150
16. opanci za svilenim zehom 200
17. jastuk u bešiki veliki od vune 100
18. jedna dječija fanela veća 100
19. jedna staklena krava 80
20. drveni konj 50
21. svežanj spuža za zabavu 100
22. mali štap 50
23. pletena korpa za haljine 150
24. bešična deka 200
25. tri bešična čaršafa 150
26. četiri jastučnice od patiske 80
27. mala ručna korpa 5
28. bijeli veliki lavor za kupanje 50
29. osam novih ćantalija [duža haljina za bebe] 800
30. šest kupovnih pletenih kapa 120
31. šest pletenih rekla 120
32. jedan siperak od cerade 10
33. jedan mali srpić crveni i bijeli koralj na kapi 50
34. dugi santur sa slovima 30
35. šest obićnih mantaka 180
36. jedno veliko orlovo pero 20
37. dvije male nožice za rezanje noktiju 50

 

Niže navedene stvari su isključivo vlasništvo moje umrle supruge Hatidže Hadžić udata za Mehmeda Dž. Kurta pa stoga molim, da se iste prigodom ostavinske rasprave dne 20. 12. 1920. izvole uvrstiti u njezinu ostavinu i to:

jedan zlatni pihal sa zlatnim satom vrijedan 4.000
jedan veliki zlatni broš u obliku počešnjaka 14 karata zlatno s mjesecom i zvijezdom za slike 2.500
jedan zlatni broš sa zefirom 1.500
jedan zlatni broš sa biserom 1.500
jedan zlatni broš sa bijelim kamenom 1.500
jedan zlatni broš prepleten kao zmija 1.000
tri dize čistih koralja crvenih sa zlatnom sponom 1.000
jedna struka 36 komada jilduztaša 2.000
jedne zlatne naušnice s briljantima 3.000
jedne zlatne naušnice s dijamantima naokolo a u sredini crveni kamen 1.500
jedne zlatne naušnice obične s bijelim kamenom 200
jedne zlatne naušnice po tri zlatne halke 500
jedna zlatna medalja s lancem okrugla 200
jedna zlatna medalja s lancem u obliku badema za slike s dva poklopca 600
jedan srebreni ežder pozlaćen 2.500
jedne srebrene pafte 24 kom. na morastoj kadifi 1.500
jedan prsten s grančicom i diamantom 1.500
jedan prsten sa zelenim kamenom 1.500
jedan obični zlatni prsten 600
prsten sa sadafom naokolo biser 1.500
tri srebrene vitice 60
jedna crna feregja 2.000
jedan polovan zar na barjake 600
četiri carigraske nove vale 1.600
tri polovne vale 600
jedan zeleni svileni štit s pucama 1.000
jedan svileni roza štit 500
dvije posve nove kožnate rukavice 600
troje polovne kožnate rukavice 300
troje uzruku pletene rukavice 600
četiri obične polovne rukavice 200
maca oko vrata 600
jedna kožnata tašna 300
jedna vezena tašna 500
zar od skupog pepita 1.500
zar od grau štofa 1.500
zar od teget svile na bijele štreifne 2.000
zar od debele lugaste svile na grane 2.000
zar od kahvaji štofa 1.500
zar od mavi štofa na bijele štraifne 1.500
zar od lugastog štofa 1.500
zar od običnog kaveza 500
zar od vunice 600
jedan čurak od mavi kadišebijelom oko ruke i oko vrata 4.000
dugi od kahvaji pliša kaput posve nov 3.000
kratki od kahvaji pliša kaput polovan 300
veliki sarajski kahvaji šal s lozom naokolo posve nov 1.000
lugasti pleteni od ibrišima šal 800
bijeli pleteni vuneni šal 200
bijela od burungjuka zavijuša 300
plavo svilena zavijuša 300
bijela svilena zavijuša 300
posve novih carigraskih 16 keranih jamenija 4.800
keranih domaćih sedam novih jamenija 700
običnih naših bez kita 17 jamenija 850
običnih domaćih polovnih 11 jamenija 220
dva burungjuka za glavu 200
patent novih 11 pari čarapa 550
patent nošenih 7 pari čarapa 140
šest pari lastika 120
treger lastike za čarape 100
polovan vezeni zlatni fermen 500
šivaća velika Singer mašina 4.000
dimije od duple mavene svile iz Turske 3.000
jedna bluza od duple solunske rukom vezene svile 1.500
dimije i bluza od bijele svile 2.000
dimije i bluza od mavi svile 2.000
dimije i bluza od bijelog štofa 1.500
dimije i bluza od pepita 1.000
dimije i bluza od kahvaji štofa 1.200
dimije i bluza od lugaji duplog štofa 1.500
dimije i bluza od štofa sa štreifama 1.200
tri kata od vunice 1.800
dva kata od behara 1.000
osam katova od basme 1.600
dva kata od špicenštofa 2.000
tri svilena šlafroka 3.000
jedan šlafrok od mavi štofa 600
jedan šlafrok od špicenštofa 1.000
dva šlafroka od vunice 1.200
jedan šlafrok od behara 500
jedan šlafrok od krepa 500
tri šlafroka od obične basme 600
šest unteroka od patiske 1.200
četiri leiba [grudnjaka] sa štrikerajom 400
tri leiba bez štrikeraja 150
deset modernih gaća 1.500
deset modernih košulja 1.500
četiri tiliprične [tkano platno od dvostruko upredenog pamučnog konca] gaće 800
pet tilipričnih košulja 750
dvije nove od atlasa kecelje 300
običnih ženskih šarenih rubaca 15 kom. 200
jedan nov dugi ženski mider 500
dvije tanke vunene ženske fenele 800
jedne uznogu žute cipele 500
jedne kratke žute cipele 300
od laka visoke cipele 600
dvoje crne kratke cipele 600
visoke bijele cipele 400
otvorene bijele cipele 250
tahta papuče srebrom odozgor vezene 300
šivače papuče 200
papuče od kadife 200
tri carigradska češlja za u kosu sa pticama od staklenog kamena 600
dva fildišli [od slonovače] carigradska češlja 600
dva duga češlja 100
mali žuti ručni kufer 200
okruglo stolno ogledalo 100
dvije brene 20
tri fine čakije 150
dvoje nožice 60
šest srebrenih za kafu kašika u drvenom sanduku 300
oprane vune 30 oka za dva dušeka 1.500
četiri potpuna boščaluka 2.800
četiri oke oprane vune za jastuka 200
dvoje velike ženske tiliprične gaće 600
jedna muška duga svilena košulja 600
šest jednogranih čevrma 300
dvije s 4 grane čevrme 400
osam u četiri nite zavijaćih bošča 800
besofra u 4 nita crvenim pamukom 1.200
sofra mahrame od bijelog pamuka 12 aršina duge sa svilenim krajem 500
dvanaest tkanih svilenih mahrama 1.200
četiri šarena peščira 200
šest kom. restlova behara po 3 m. 1.260
šest met. tilipričnog beza 300
dvije velike zlatne navlake 2.000
velika zlatna mahrama od bijele svilene ćereće sa zlatnim kitama 800
dvije mahrame od bijele ćereće sa roza svilama vezena podkićena bijelim svilenim kitama 500
četiri jastučnice 200
dva dušečna svilena čašafa 1.500
dva tiliprična čašafa 800
dva jorganska svilena čašafa 1.500
dva jorganska tiliprična čašafa 800
dva jastukbeza od bijele ćereće 300
dva jastukbeza od žute ćereće 300
deset mirisavih safuna 200
jedne harmonike 200
tri mala jastučića vunicom vezena 300
Šest metara roza momt… 1.200
Pletenih 480
bijelog 300
Ukupno kruna: 144.940

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.