Godine 1939. samo jedan promil (0,1%) Bošnjaka je imao univerzitetsko obrazovanje.

tekst: Ahmet Kurt

Nizak procenat bosanskohercegovačkih muslimana, današnjih Bošnjaka, sa visokom školskom spremom pred Drugi svjetski rat treba promatrati u široj historijskoj perspektivi.

Dok je bila u sastavu Osmanskog carstva (1467-1878), Bosna i Hercegovina je dala značajan broj velikih ljudi koji su se istakli na naučnom, kulturnom, političkom i vojnom polju.[1-1] U tom ogromnom carstvu koje se na vrhuncu svoje moći prostiralo na tri kontinenta i na čijim je ruševinama, kasnije, nastalo dvadeset i pet država, nije bilo položaja, uključujući i one najviše (osim sultana), a da ga nisu zauzimali Bosanci i Hercegovci. Među njima je bio veliki broj naučnika, sufijskih šejhova, pjesnika, književnika, muftija, kadija, kadiaskera, paša, beglerbegova, vezira i velikih vezira.
Od 1821, do 1922, više od milion muslimana bilo je protjerano s Balkana, uključujući i teritorije koji će se kasnije naći unutar granica Kraljevine Jugoslavije. Utjecaj tih poremećaja bio je veoma veliki[ 1b]. Povlačenje Osmanskog carstva, a zatim i Austro-Ugarske iz Bosne i Hercegovine najavilo je novo poglavlje u historiji bosanskohercegovačkih muslimana. Nema sumnje da je državna vlast bila glavnim uzročnikom teškog položaja bošnjačkog naroda, naročito u prvim godinama Kraljevine SHS/Jugoslavije. Kako iznose mnogi autori (npr. F. Muhić, A. Jahić), država je stalnim tolerisanjem nasilja i zločina, nepravičnom agrarnom reformom, diskriminacijom u upravi i administraciji, nejednakim plaćanjem vjerskih službenika – nesporno doprinosila nepovoljnom stanju Bošnjaka u međuratnom razdoblju. Ali tom i takvom stanju su nesporno doprinosili i sami Bošnjaci. U samoj Islamskoj zajednici bilo je svijesti da se sa postojećom ulemom, često priučenim seoskim hodžama, ne može kročiti naprijed u smjeru moralnog i kulturnog podizanja Bošnjaka.

1939. godine u cijeloj tadašnjoj monarhističkoj Jugoslaviji je bilo oko osam stotina živih Bošnjaka koji su završili neki fakultet. Husejn Alić [1 – vidi fusnote na kraju spiska] je u časopisu Kalendar Narodne uzdanice [2] za 1940. godinu (strana 160-167) i za godinu 1941. (strana 154-156) objavio spisak Bošnjaka koji su 1939. godine imali fakultetsko obrazovanje. Tačnije, to je spisak ”muslimana koji vrše svoja zvanja po cijeloj Jugoslaviji, a rodom su iz Bosne i Hercegovine”.

Tako je 1931. godine tek 107 Bošnjaka pohađalo učiteljske škole, dok je na jugoslavenskim univerzitetima studiralo svega 197 muslimana što je bilo samo 1,3% studentske populacije. Pred Drugi svjetski rat, 1939. godine udio muslimana/Bošnjaka u tadašnjoj Jugoslaviji u vrhovima vlasti, odnosno na višim ili rukovodećim mjestima, bio je sasvim neznatan. Te godine Bošnjaci su zauzimali svega 30 takvih mjesta ili 1,2 posto.

Alić je objavio spisak onako kako je zapisivao imena, a grupisanje je obavio prema zanimanjima. Pobrojao je 732 ”muslimanska intelektualca u Jugoslaviji”. Pregledali smo njegove spiskove u dva broja ”Narodne Uzdanice” te ih sortirali prema abecednom redu i zanimanjima. Pronašli smo više grešaka. 29 istih osoba pobrojane se u dvije ili više kategorija zanimanja, tako da je tačan broj 703, a ne 732 osobe. Po zanimanjima u spisku ima 245 pravnika, 124 profesora, 84 inženjera, 68 liječnika, 62 oficira vojske Kraljevine Jugoslavije, 48 teologa, 31 ekonomist, 21 veterinar, 19 farmaceuta i 1 matematičar. U spisku postoje još dva-tri  vjerovatna duplikata gdje je možda ista osoba računata dva puta pod različitim zvanjima (vidi naprimjer pod Mahić Hasan ili Uđvarlić dr Salih), ali radi sigurnosti to nismo brisali. U spisku je četrnaest žena ili dva posto.

Poslije publikovanja ovog spiska dobili smo više poruka od potomaka Bošnjaka koji su 1939. godine imali univerzitetsko obrazovanje, a Husein Alić ih nije tada registrovao. Spisak smo nadopunili sa imenima ovih osoba, a označili smo ih sa zvijezdicom (*) poslije njihovih prezimena.  Tako da sada spisak ima 718 osoba.

Poslije dolaska Austro-Ugarske monarhije počele su se otvarati osnovne i srednje škole koje su pohađali i bošnjački đaci. Poslije završetka srednje škole neki su odlazili na visoke škole, prvenstveno u Beč i Zagreb. Uglavnom su se odlučivali na dvije struke, pravo i medicina, pa ih Alić naziva ”muslimanskim strukama”. Medicina se učila redovno u Beču, a pravo u Beču i Zagrebu. Poslije odluke hrvatsko-slavonske Zemaljske vlade 1892. godine da se „svršenicima sarajevske šerijatske sudačke škole dozvoli upis na Pravni fakultet u Zagrebu i polaganje državnih ispita“, povećava se upis Bošnjaka na studije prava. Zagreb je takođe bio privlačniji zbog poznavanja jezika. Do početka Prvog svjetskog rata, 1914. godine Bosna i Hercegovina nije imala ni jednog Bošnjaka potpuno diplomiranog inženjera građevinske ili mašinske struke.

Bošnjaci su 1900. godine imali svega deset potpuno akademski obrazovanih ljudi, a to su Ćamil Karamehmedović, dr Ahmed i Ibrahim Defterdarević, dr Halid, Abduselam i Mahmud Hrasnica, Muhamed Kulenović, Hašim Badnjević, dr Safvet Bašagić i Šemso Salihbegović. Od njih 10 prvih osam su pravnici, deveti je filozof, a deseti veterinar.

Na kraju Alić, procjenjuje da spiskom nije obuhvaćeno oko 100 osoba, tako da bi spisak trebao imati oko 800 Bošnjaka sa univerzitetskim obrazovanjem. Naprimjer u spisku, između ostalih,  nije bilo poznatog mostarskog intelektualca Saliha Bakamovića (1892-1940) koji je studirao u Carigradu, Beču i Budimpešti gdje diplomira na Orijentalnoj akademiji, na kojoj kasnije predaje turski i francuski jezik. Govorio je  više  jezika – francuski, njemački, turski, arapski, mađarski, italijanski, esperanto i perzijski jezik.

Alić zaključuje da  ”na svakih 1.000 živih muslimana dolazi po jedan živi fakultetlija, jer u Bosni i Hercegovini ima oko 800.000 muslimana”, što iznosi jedan promil.

U donjem spisku od broja 440 do broja 446 je i šest Kurta: teolozi Muhamed iz Mostara, te Muhamed Šefket iz Tuzle, kao i Šefketova tri sina pravnika – Enver, dr Alija i Fadil kao i sin hadži Muhameda iz Mostara profesor Husnija Kurt, te pravnik Mehmed Dželaluddin Kurt.

Najviše bošnjačkih intelektualaca tih godina je bilo iz porodice Kulenović – 15, Muftić – 12, Aganović – 8, Filipović – 8, Hadžić – 8, Kadić – 7, Kurt – 7, Bišćević – 6,  Badnjević – 5, Bajraktarević – 5, Balić – 5, Džinić – 5, Gavrankapetanović – 5, itd

NAPOMENA: Ovaj spisak tada živućih intelektualaca je napravljen pred Drugi svjetski rat od strane Huseina Alića koji napominje da spiskom možda nije obuhvaćeno oko sto  osoba. Takođe, posjetioci stranice sve primjedbe i imena svojih izostavljenih predaka mogu upisati kao komentar na kraju spiska, ako je osoba bila živa 1939. i diplomirala prije te godine.

Alić je takođe izrazio želju da netko napravi spisak Bošnjaka koji su završili srednju školu i smatra da bi taj spisak sadržavao od 4 000 do 5 000 osoba sa srednjoškolskom maturom.

 1. Abadžić, Ahmet, ljekar
 2. Abdurahmanović, Rešad, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 3. Ademović, Ejub, pravnik, pom. bana
 4. Adžem, Ćemal, oficir žandarmerije Kraljevine Jugoslavije, žand. kapetan I klase
 5. Aganović, dr Daut, advokat
 6. Aganović, Dževad, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 7. Aganović, h. Alija, član Ulema-medžlisa, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 8. Aganović, h. Sabit, imam, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 9. Aganović, Muhamed, sudija sreskog suda
 10. Aganović, Muharem, oficir žandarmerije Kraljevine Jugoslavije, žand. potpukovnik
 11. Aganović, Nurudin, ekonomist
 12. Aganović, Salih, mašinski inžinjer
 13. Agić, Hakija, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 14. Agić, Salih, sudija sreskog suda
 15. Ajanović, Junuz, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, potpukovnik
 16. Ajanović, Mustafa, srednjoškolski profesor
 17. Alajbegović, Ahmet, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan I klase
 18. Alajbegović, dr Mehmed, sudija okružnog suda
 19. Alajbegović, Mehmed, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, int. poručnik
 20. Alajbegović, Osman, ekonomist
 21. Alečković, dr Sulejman, advokat
 22. Alić, Husejn, direktor, srednjoškolski profesor
 23. Alihodžić, Asim, sudija okružnog suda
 24. Alikadić, Kasim, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 25. Alikadić, Salko, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. potpukovnik
 26. Alikalfić, Alija, ljekar
 27. Alikalfić, Fazlija, šumarski inžinjer
 28. Alikalfić, Mustafa, srednjoškolski profesor
 29. Alimajstorović, Sulejman, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sa.)
 30. Amautović, Fadila, srednjoškolski profesor
 31. Arifhodžić, Sead, ekonomist
 32. Arifhodžić, Sejfudin, pravnik
 33. Arnaut, Nadija, sudija sreskog suda
 34. Arnautović, Ferid, šumarski inžinjer
 35. Arslanagić, Mušan, srednjoškolski profesor
 36. Asimović, Abdulah, sudija sreskog suda
 37. Avdić, Ćamil, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 38. Azapagić, dr ing Fuad, ekonomist
 39. Azapagić, N., oficir mornarice Kraljevine Jugoslavije, poručnik bojnog broda
 40. Azapagić, Teufik, mašinski inžinjer
 41. Babajić, Ahmet, sudija upravnog suda
 42. Babić, Muhamed, pravnik u državnoj upravi
 43. Badnjević, Abdurahman, sudija okružnog suda
 44. Badnjević, Bakir, veterinar
 45. Badnjević, dr Ešref, sudija okružnog suda
 46. Badnjević, Hašim, pravnik u penziji
 47. Badnjević-Pašalić, Zija, advokat
 48. Bahtijarević, Fikret, veterinar
 49. Bahtijarević, N., farmaceut
 50. Bahtijarević, Omer, ljekar
 51. Bajraktarević, dr Fehim, sveučilišni profesor
 52. Bajraktarević, Hasan, ekonomist
 53. Bajraktarević, Ibrahim, rudarski inžinjer
 54. Bajraktarević, Mahmut, srednjoškolski profesor
 55. Bajraktarević, Suljo, ekonomist (industrijalac)
 56. Bajramović, Asim, šumarski inžinjer
 57. Bajramović, Hasan, sudija okružnog suda
 58. Bajrović, Redžep, sudija sreskog suda
 59. Bakamović*, (Jusufa) Salih, ekonomista, prevodioc sa više jezika
 60. Bakarević, Hilmija, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 61. Balagija, Abduselam, sudija okružnog suda
 62. Balić, dr Šefkija, sudija sreskog suda
 63. Balić, Fehim, srednjoškolski profesor
 64. Balić, Hilmija, farmaceut
 65. Balić, Mahmud, upr. stoč. stanice, agronom
 66. Balić, Mehmed, direktor š. d., šumarski inžinjer
 67. Balta, Arif, pravnik u državnoj upravi
 68. Baljić, Salih, srednjoškolski profesor
 69. Bašagić, Hamdija, sudija sreskog suda
 70. Bašagić, Husnija, šumarski inžinjer
 71. Bašagić, Mustafa, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pukovnik
 72. Baščelija, Fahrudin, srednjoškolski profesor
 73. Bašić, Hakija, veterinar
 74. Bašić, Mustafa, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 75. Bašić, Salih, sveučilišni profesor
 76. Bećiragić, Rasim, šumarski inžinjer
 77. Bećirević, Šerif, pravnik u državnoj upravi
 78. Begić, Alija, ljekar
 79. Begić, Midhat, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 80. Begić, Nail, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 81. Begić, Nurudin, sudija okružnog suda
 82. Begović, dr Mehmed, sveučilišni profesor
 83. Behmen, dr Šefkija, pravnik
 84. Behmen, Hilmija, sudija okružnog suda
 85. Behmen, Munib, upravitelj, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 86. Behmen, Sadik, šumarski inžinjer
 87. Bekić, Edhem, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 88. Berberović, Uzeir, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 89. Berbić, Muhamed, sudija okružnog suda
 90. Berbić, Osman, sudija sreskog suda
 91. Berbić, Salih, sudija sreskog suda
 92. Bešlagić, Abdulah, pravnik u državnoj upravi
 93. Bešlagić, Hasan, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 94. Bešlagić, Hilmija, građ. inžinjer
 95. Bešlagić, Šerif, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 96. Bibić, Ćazim, veterinar
 97. Bičakčić, Vejsil, ljekar
 98. Bilal, Salih, veterinar
 99. Bilal, Vehbija, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. potporučnik
 100. Biogradlić, Hamdija, sudija sreskog suda
 101. Biser, Uzeir, inspektor, agronom
 102. Biserović, Razija, ljekar
 103. Bišćević, Adem, mašinski i vazduhoplovni inžinjer
 104. Bišćević, Derviš, mašinski inžinjer
 105. Bišćević, Hrustem, mašinski inžinjer
 106. Bišćević, Husein, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije u penziji, kapetan
 107. Bišćević, Ibrahim, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 108. Bišćević, Mustafa, sudija okružnog suda
 109. Borić, Ahmet, pravnik u banskoj upravi
 110. Borić, Asko, ljekar
 111. Bostandžić, Agan, matematičar
 112. Branković, Safvet, pravnik u državnoj upravi
 113. Branković, Sinan, sudija sreskog suda
 114. Bravo, Hamdija, ljekar
 115. Brekalović, Omer, mašinski inžinjer
 116. Brkić*, Hasan, pravnik
 117. Brkić, Husein, direktor, srednjoškolski profesor
 118. Brkić, Ibrahim, ljekar
 119. Bubić, Muhamed, srednjoškolski profesor
 120. Bubić, Nazif, advokat
 121. Bubić, Šefkija, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 122. Bubić, Šerif, agronom
 123. Bujukalić, Hajrudin, šumarski inžinjer
 124. Bukvica, Abdulah, ljekar
 125. Buljina, dr Seid, pravnik
 126. Buljina, Halid, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 127. Bunić, Ahmet, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 128. Burek, Ahmet, upravitelj Gazijine medrese, teolog sa carigrad. ili kairskom diplomom
 129. Burina, Ragib, srednjoškolski profesor
 130. Burina, Safvet, srednjoškolski profesor
 131. Busuladžić, Mustafa, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 132. Bušatlić, Asim, pravnik
 133. Bušatlić, N, ljekar
 134. Buturović, Adem, srednjoškolski profesor
 135. Buturović, Hamdija, sudija sreskog suda
 136. Buzaljko, Abdulah, sudija sreskog suda
 137. Cepić, Omer, veterinar
 138. Cerić, Abdulah, agronom
 139. Cerić, Šefik, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, int. potporučnik
 140. Cico, Salih, direktor fabrike duhana, inžinjer
 141. Čadordžić, Hfz. Ibrahim, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 142. Čamo, Edhem, veterinar
 143. Čampara, Sabit, pravnik u državnoj upravi
 144. Čaršimamović, Sabija, pravnik
 145. Čaršimamović, Sidik, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 146. Čelebić, Mehmed, ljekar
 147. Čemerlić, dr Hamdija, sveučilišni profesor
 148. Čerimagić, Rasim, ekonomist
 149. Čohadžić, Hasan, veterinar
 150. Čohadžić, Ismet, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 151. Čohadžić, N., ekonomist
 152. Čokić, Adil, srednjoškolski profesor
 153. Čokić, Ćamil, šef ložionice, mašinski inžinjer
 154. Čokić, h. Ibrahim, pen. muftija, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 155. Čomara, Ismet, ekonomist
 156. Čomara* Muhamed, pravnik
 157. Čustović, Junuz, ljekar
 158. Ćatić, Salim, srednjoškolski profesor
 159. Ćehajić, Enver, pravnik
 160. Ćehajić, Sadik, sudija sreskog suda
 161. Ćejvan, Naim, srednjoškolski profesor
 162. Ćemerlić, Asim, ljekar
 163. Ćerimović, Ahmet, elektro inžinjer
 164. Ćesović, Hilmija, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. kapetan II klase
 165. Ćirić, Derviš, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan II klase
 166. Ćišić, Salih, srednjoškolski profesor
 167. Ćurić, Hajrudin, srednjoškolski profesor
 168. Dadić, Ibrahim, ljekar
 169. Dajdžić, Edhem, pravnik u državnoj upravi
 170. Dautbegović, Džafer, veterinar
 171. Delić, Smail, sudija sreskog suda
 172. Demirović, Fahrudin, pravnik u banskoj upravi
 173. Denić, Zaril, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. kapetan I klase
 174. Denišlić, Mustafa, šumarski inžinjer
 175. Denišlić, Mustafa. ljekar
 176. Denišlić, Sulajman, ekonomist
 177. Deronja, Osman, ljekar
 178. Dervišević, Abdulah, srednjoškolski profesor
 179. Dilić, Said, pravnik
 180. Dizdar, Džemal, veterinar
 181. Dizdar, Muhamed, rektor, sveučilišni profesor
 182. Dizdarević, Abdurezak, sudija sreskog suda
 183. Dizdarević, Mahmut, sudija okružnog suda
 184. Dobrača, Kasim, srednjoškolski profesor
 185. Dobrača, Seid, sudija
 186. Drače, Alija, farmaceut
 187. Drače,* Džemal, dipl inž agronomije
 188. Draganić, Mensur, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 189. Drljević, Alija, pravnik
 190. Drljević, Mustafa, srednjoškolski profesor
 191. Dubinović, dr Riza, advokat
 192. Dubravić, Hilmija, šumarski inžinjer
 193. Dubravić, Husejn, srednjoškolski profesor
 194. Duraković, Hasan, pravnik
 195. Durmić, Hajdar, sudija sreskog suda
 196. Džaferbegović, Ibrahim, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, vazd. kapetan II klase
 197. Džananović, Hajrudin, ljekar
 198. Džananović, lzudin, ljekar
 199. Džidić, Ali Kjamil, advokat
 200. Džinić, Bakir, farmaceut
 201. Džinić, dr Asim, advokat
 202. Džinić, Fadil, ljekar
 203. Džinić, Mustafa, srednjoškolski profesor
 204. Džinić, Salih, veterinar
 205. Džino, Muhamed, farmaceut
 206. Džudža, Muhamed, farmaceut
 207. Džudža, Omer, srednjoškolski profesor
 208. Džulepa, Mustafa, šumarski inžinjer
 209. Džumrukčić, Nazija, srednjoškolski profesor
 210. Đemidžić, Alija, oficir žandarmerije Kraljevine Jugoslavije, žand. potpukovnik
 211. Đerzić, Salih, šumarski inžinjer
 212. Đikić, Salih, šumarski inžinjer
 213. Đozo, Husejn, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 214. Đulbegović, Fehim, šumarski inžinjer
 215. Đulić, Osman, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 216. Đumišić, Osman, elekto inžinjer
 217. Đumišić, Sadija, farmaceut
 218. Đumrukčić, Husnija, sudija okružnog suda
 219. Efendić, Fehim, srednjoškolski profesor
 220. Efendić, Hašim, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. kapetan I klase
 221. Efendić, Safvet, agronom
 222. Farizović, Sadik, sudija
 223. Fazlagić, Mehmedalija, agronom
 224. Fazlić, Osman, sudija okružnog suda
 225. Fejzagić, Abduselam, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, đen.-štabni major
 226. Fidahić, Mehmed, apelacioni sudija
 227. Filipović, M. Sulejman, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. potpukovnik
 228. Filipović, Bakir, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, maš. potporučnik
 229. Filipović, dr Islam, advokat
 230. Filipović, Hamdija, farmaceut
 231. Filipović, Hamid, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 232. Filipović, Mahmut, sudija okružnog suda
 233. Filipović, Nedim, srednjoškolski profesor
 234. Filipović, Rešid, pravnik u državnoj upravi
 235. Firdus, dr Osman, sudija okružnog suda
 236. Fočak, Muhamed, srednjoškolski profesor
 237. Gagić, Muhamed, srednjoškolski profesor
 238. Gavrankapetanović, dr Hifzija, advokat
 239. Gavrankapetanović, Džemil, ljekar
 240. Gavrankapetanović, Hakija, pravnik u penziji
 241. Gavrankapetanović, Ismet, pravnik u penziji
 242. Gavrankapetanović, Šemsudin, sudija okružnog suda
 243. Gavranović, Ibrahim, veterinar
 244. Glavović, Abdulah, tužilac
 245. Gluhbegović, Dževad, ekonomist
 246. Gradaščević, dr Smail, sudija sreskog suda
 247. Granov, Jusuf, upravitelj, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 248. Grebo, Muhamad, pravnik
 249. Habul, Alija, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. potporučnik
 250. Hadžiabdić, Ragib, sudija okružnog suda
 251. Hadžialić, Abdulah, ekonomist
 252. Hadžialić, dr Salih, ekonomist
 253. Hadžialić, Safvet, inžinjer hemije
 254. Hadžiavdić, Ibrahim, ekonomist
 255. Hadžibegić, Hamid, srednjoškolski profesor
 256. Hadžibegić, Vejsil, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, sudski kapetan II klase, pravnik
 257. Hadžić, dr Atif, inspektor, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 258. Hadžić, Hakija, pom.ministra, pravnik
 259. Hadžić, Hasib, pravnik u državnoj upravi
 260. Hadžić, Muhamed, pravnik
 261. Hadžić, N., oficir vojske Kraljevine Jugoslavije u penziji, kapetan
 262. Hadžić, Nadžida, sudija sreskog suda
 263. Hadžić, Rabija, srednjoškolski profesor
 264. Hadžić, Zineta, pravnik
 265. Hadžidedić, Ćamil, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan I klase
 266. Hadžidedić, Zaim, veterinar
 267. Hadžiefendić, dr Hamid, advokat
 268. Hadžihalilović, Abdulah, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 269. Hadžihasanović, Hakija, mašinski inžinjer
 270. Hadžihasanović, Hamdija, pravnik u Finansijskoj upravi
 271. Hadžimehanović, Faik, srednjoškolski profesor
 272. Hadžimulić, Smail, ljekar
 273. Hadžimusafić, Kasim, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 274. Hadžioman dr Ibrahim, pravnik
 275. Hadžiomerović, Ibrahim, pravnik u penziji, pom. bana
 276. Hadžiomerović, Nezir, imam, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 277. Hadžiomerović, Šefkija, sudija
 278. Hadžiomerspahić, Kemal, srednjoškolski profesor
 279. Hadžiomerspahić, Riza, agronom
 280. Hadžiselimbegović, dr Husein, advokat
 281. Hadžiselimbegović, Šefkija, mašinski inžinjer
 282. Hadžiselimović, Rasim, ekonomist
 283. Hafizadić, Sulejman, ljekar
 284. Hafizović, Sadik, sudija okružnog suda
 285. Hajrović, dr Mehmed, sudija sreskog suda
 286. Hajdarević, Mustafa, ljekar
 287. Hajdarević, Rašid, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 288. Hajrić, Omer, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 289. Hajrović, Fadil, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 290. Hakirević, N., agronom
 291. Halepović, Abas, advokat
 292. Halilbašić, dr Osman, pravnik u državnoj upravi
 293. Halilbašić, Ragib, farmaceut
 294. Halilović, Šaćir, rudarski inžinjer
 295. Handžić, Adem, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 296. Handžić, H. Mehmed, sveučilišni profesor
 297. Handžić, hadži hafiz Akif, imam, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 298. Handžić-Hodžić, Sabrija, sudija
 299. Hasanagić, Omer, inžinjer hemije
 300. Hasanbegović, Ćamil, pravnik u državnoj upravi
 301. Hasanbegović, dr Abdullah-Avdo,  pravnik
 302. Hasanbegović, Husnija, ljekar
 303. Hasanbegović, Kasim, pravnik u državnoj upravi
 304. Hasandedić, Hifzija, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 305. Hasandedić, Šefket, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, đen.-štabni major
 306. Hasandedić, Šemsudin, šumarski inžinjer
 307. Hasanefendić, Hasan, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 308. Hodžić, Džemail, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. poručnik
 309. Hodžić, Mehmed, ljekar
 310. Hodžić, Omer, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan II klase
 311. Hodžić, Šaban, srednjoškolski profesor
 312. Hot, Hasan, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 313. Hrasnica, dr Halid, pravnik
 314. Hrasnica, Fahrudin, agronom
 315. Hrelja, Muhamed, elekto inžinjer
 316. Hrnjičević, Halil, direktor rud. škole, rudarski inžinjer
 317. Hromalić, Hamid, ekonomist
 318. Hromić, dr Sead, inžinjer hemije
 319. Hromić, Muhamed, oficir mornarice Kraljevine Jugoslavije, kapetan bojnoga broda
 320. Hujdurh Alija, pravnik
 321. Humoh Salih, šumarski inžinjer
 322. Huremović, Azem, sudija sreskog suda
 323. Huremović, Orhan, pravnik
 324. Husedžinović, Besim, sudija
 325. Husedžinović, Seid, direktor fabrike ćilima, inžinjer hemije
 326. Husić, Mehmed, sudija sreskog suda
 327. Husić, Muhamed, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 328. Iblizović, Muhamed, ljekar
 329. Iblizović-Zildžić, Ševala, ljekar
 330. Ibrahimbegović, h. Abdul-Gani, muderis, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 331. Ibrahimbegović, Jašar, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan II klase
 332. Ibrahimpašić, dr Ibrahim, sudija sreskog suda
 333. Ibruljević, Mulo, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije u penziji, pukovnik
 334. Idrizbegović, Alija, inžinjer geodezije
 335. Idrizbegović, Ekrem, ljekar
 336. Idrizbegović, Fuad, ljekar
 337. Imamović, Fadil, advokat
 338. Imamović, Halid, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 339. Imamović, Ibrahim, srednjoškolski profesor
 340. Izetbegović, Šukrija, sudija
 341. Jahić, Hašim, sudija sreskog suda
 342. Jajčanin Šaćir, sudija okružnog suda
 343. Jašarević, Jusuf, sudija sreskog suda
 344. Javorić, Alija, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 345. Jugo Mustafa, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 346. Jusufbegović, Ahmet, farmaceut
 347. Jusufbegović, Murat, farmaceut
 348. Kabil, Ejub, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 349. Kadić, dr Bahrija, advokat
 350. Kadić, Husejn, pravnik u penziji
 351. Kadić, Irfan, mašinski inžinjer
 352. Kadić, Muhamed, arhitekt
 353. Kadić, Mustafa, ljekar
 354. Kadić, Reuf, arhitekt
 355. Kadić, Šefkija, advokat
 356. Kadragić, Alija, ekonomist
 357. Kajtaz Omer, šumarski inžinjer
 358. Kamarić, Ćamil, pravnik
 359. Kamberović, Ahmed, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 360. Kamenica Atif, pravnik
 361. Kamerić, Mustafa, pravnik u državnom savjetu
 362. Kantardžić, Muhamed, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 363. Kapetanović, Hajrudin, ljekar
 364. Kapetanović, Hilmi-beg, pravnik (penz.),
 365. Kapetanović, Mustafa, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 366. Kapetanović, Osman, ekonomist
 367. Kapetanović, Salih, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 368. Kapić, Mustafa, šumarski inžinjer
 369. Kapić, Šefkija, sudija
 370. Kapidžić, Hamdija, srednjoškolski profesor
 371. Kapidžić, Murat, apelacioni sudija
 372. Kapidžić, Šefkija, advokat
 373. Karabasanović, Alija, ljekar
 374. Karabeg, h. Ahmet, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 375. Karabeg, h. Alija, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 376. Karabeg, Ibrahim, sudija okružnog suda
 377. Karahasanović, Alija, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 378. Karahasanović, Munira, srednjoškolski profesor
 379. Karamehmedović, dr Hamdija, pravnik
 380. Karamehmedović, Sabrija, ljekar
 381. Karavdić, Abdulah, srednjoškolski profesor
 382. Karić, Asim, oficir žandarmerije Kraljevine Jugoslavije, žand. kapetan II klase
 383. Karić, Sejid, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 384. Karović, Vejsil, srednjoškolski profesor
 385. Kasumović, Ahmet, srednjoškolski profesor
 386. Kazaferović, Ragib, imam, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 387. Kazazović, dr Salih, advokat
 388. Kemura, Ahmet, ekonomist
 389. Kolaković, Ragib, šumarski inžinjer
 390. Koluder Ahaz, sudija
 391. Komadina, Edhem, pravnik
 392. Komadina, Salih, ljekar
 393. Komadina, Šefkija, ljekar
 394. Konjhodžić* Mahmud, pravnik
 395. Konjhodžić, Sadija, sudija
 396. Konjhodžić, Šaćir, sudija okružnog suda
 397. Konjhodžić, Zejna, sudija
 398. Kopčić, Ibrahim, šumarski inžinjer
 399. Kopić, Šefkija, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 400. Korkut, A. Derviš, imam, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 401. Korkut, Abdulah, sudija
 402. Korkut, Besim, srednjoškolski profesor
 403. Korkut, Derviš, kustos, srednjoškolski profesor
 404. Kosović, Derviš, sudija okružnog suda
 405. Kotlo, Salim, agronom
 406. Kovačević, Adem, farmaceut
 407. Kozarčanin, Sulejman, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 408. Krajina, Mehmed-Fadil, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, vazd. kapetan I klase
 409. Krajišnik, Mustafa, šumarski inžinjer
 410. Kreso, Muhamed, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 411. Kreso, Zija, sudija okružnog suda
 412. Kreševljaković, Hamdija, srednjoškolski profesor
 413. Krivošić, Muhamed, sudija sreskog suda
 414. Krpo, Enver*, pravnik (dip.1938, Beograd)
 415. Krupić, Ibrahim, veterinar
 416. Krupić, dr Mehmed, sudija okružnog suda
 417. Krupić, Safet, srednjoškolski profesor
 418. Krzić, Enver, pravnik
 419. Kučukalić, dr Safvet, ekonomist
 420. Kučukalić, Dževdet, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 421. Kučukalić, Zehra, pravnica
 422. Kudović, Sulejman, šumarski inžinjer
 423. Kulenović, Asim, ljekar
 424. Kulenović, Bećir, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, konjički potpukovnik
 425. Kulenović, dr Muhamed, advokat
 426. Kulenović, dr Osman, advokat
 427. Kulenović, Džafer, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 428. Kulenović, Fahrija, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 429. Kulenović, h. h. Mustafa, penz. muftija, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 430. Kulenović, Mehmed, ekonomist
 431. Kulenović, Mustafa, sudija okružnog suda
 432. Kulenović, Osman, ljekar
 433. Kulenović, Osman, pravnik
 434. Kulenović, Rifat, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 435. Kulenović, Rifat, sudija
 436. Kulenović, Seid, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan I klase
 437. Kulenović-Šenigdžić, Hakija, srednjoškolski profesor
 438. Kulišić, Sead-Spiro, srednjoškolski profesor
 439. Kulović, dr Salih, pravnik
 440. Kundurović, Muhamed, ljekar
 441. Kurbegović, Fehim, apelacioni sudija
 442. Kurjaković, Ešref, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 443. Kurt, dr Alija, pravnik
 444. Kurt, Enver, pravnik
 445. Kurt, Fadil, pravnik
 446. Kurt* Mehmed Dželaluddin, pravnik
 447. Kurt, h. hafiz kurra Muhamed muderis, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 448. Kurt, h. Muhamed Šefket, penzionisani muftija, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 449. Kurt, Husnija, srednjoškolski profesor
 450. Kurtagić, dr Rešid, advokat
 451. Kurtagić, Faik, agronom
 452. Kurtović, Adem, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 453. Kurtović*, (Omera) Alija, pravnik
 454. Kurtović*, (Omera) Šukrija, pravnik, direktor “Šipada”
 455. Lakišić, Ibrahim, pravnik u državnoj upravi
 456. Loga, ing Halil, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 457. Loga, Teufik, ekonomist
 458. Lokmić, Husejn, sudija sreskog suda
 459. Lukačević, Islam, sudija sreskog suda
 460. Ljubunčić, Salih, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 461. Ljuca, Derviš, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan II klase
 462. Ljutović, Ibrahim, sudija sreskog suda
 463. Ljutović, Sulejman, ljekar
 464. Maglajlija, Hasan, veterinar
 465. Maglajlija, Husejn, pravnik u državnoj upravi
 466. Mahić, Hasan, ljekar
 467. Mahić, Hasan, veterinar
 468. Mahmutagić, Abdulah, srednjoškolski profesor
 469. Malkić, Hakija, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. kapetan II klase
 470. Mašić, dr Husejn, sudija sreskog suda
 471. Mehić, Mustafa, šumarski inžinjer
 472. Mehić, Mustafa, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 473. Mehmedagić, Aliosman, ljekar
 474. Mehmedagić, dr Džafer, advokat
 475. Mehmedagić, Junuz, ekonomist
 476. Mehmedbašić, Ahmet, direktor, srednjoškolski profesor
 477. Mehmedbašić, dr Alija, advokat
 478. Mehmedbašić, dr Mahmut, načelnik u penz., agronom
 479. Mehmedbašić, dr Osman, advokat
 480. Mehmedović, Ejub, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 481. Mesihović, Šaćir, član ulema medžlisa u. penz. teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 482. Midžić, Fuad, inžinjer kemije
 483. Midžić, Galib, ekonomist
 484. Midžić, Muharem, ljekar
 485. Midžić, Sead, ljekar
 486. Milavić, Ismet, sudija okružnog suda
 487. Miralem Reuf, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. major
 488. Muftić, dr Hazim, sudija okružnog suda
 489. Muftić, Enver, srednjoškolski profesor
 490. Muftić, Halid, građ. inžinjer
 491. Muftić, Lutfo, farmaceut
 492. Muftić, Mukdim, veterinar
 493. Muftić, N., inžinjer geodezije
 494. Muftić, N., oficir vojske Kraljevine Jugoslavije u penziji, poručnik
 495. Muftić, Omer, advokat
 496. Muftić, Ragib, pravnik
 497. Muftić, Salih, ljekar
 498. Muftić, Salih, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 499. Muftić, Sejfudin, građ. inžinjer
 500. Muhamedagać h. Hasan, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 501. Muhamedagić, Hilmija, pravnik
 502. Muhamedagić, Ibrahim, advokat
 503. Muharemagić, Muharem, srednjoškolski profesor
 504. Muharemagić, Salem, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 505. Muhedinović, Sabit, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. poručnik
 506. Muidović, dr Munib, pravnik
 507. Muidović, Zehra, pravnica
 508. Mujadžić, Omer, srednjoškolski profesor
 509. Mujagić, Alija, pravnik u državnoj upravi
 510. Mujagić, Džafer, pravnik u državnoj upravi
 511. Mujagić, Sulejman, sudija sreskog suda
 512. Mujbegović, Mustafa, ljekar
 513. Mujezinović, Ibrahim, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 514. Mujezinović, Mahmut, agronom
 515. Mujezinović, Mehmed, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 516. Mujić, Safvet, ljekar
 517. Mulabećirović, Mustafa, pravnik
 518. Mulabegović, Esad, ekonomist
 519. Mulabruć, Edhem, srednjoškolski profesor
 520. Mulahalilović, Ahmet, srednjoškolski profesor
 521. Mulalić, Ahmet, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 522. Muminagić, Adil, srednjoškolski profesor
 523. Muminagić, Hasan, ljekar
 524. Muradbegović, Ahmet, srednjoškolski profesor
 525. Muratbegović, Hasib, sudija okružnog suda
 526. Mursel, Ekrem, srednjoškolski profesor
 527. Mursel, Enver, sudija okružnog suda
 528. Musakadić, Asim, ljekar
 529. Musakadić, Fehim, pravnik u državnoj upravi
 530. Mušanović, Sinan, ljekar
 531. Mušić, Omer, srednjoškolski profesor
 532. Mutevelić, dr Mustafa, advokat
 533. Nametak Abdurahman, srednjoškolski profesor
 534. Nametak Alija, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 535. Nazečić, Salih, srednjoškolski profesor
 536. Nikšić, Sadija, agronom
 537. Novo, Bećir, ljekar
 538. Nožić, Ćazim, srednjoškolski profesor
 539. Nuhić, Asim, ljekar
 540. Okić, Tajib, srednjoškolski profesor
 541. Omanović, Salih, šumarski inžinjer
 542. Omerhodžić, Ahmet, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 543. Omerhodžić, Salih, ljekar
 544. Omerović, Derviš, pravnik
 545. Omersoftić, Alija, sudija sreskog suda
 546. Omersoftić, Bećir, sudija sreskog suda
 547. Opijač, Asim, ljekar
 548. Osmanefendić, dr Fehim, pravnik u državnoj upravi
 549. Pašalić, Esad, srednjoškolski profesor
 550. Pašić, Ahmet, pravnik u državnoj upravi
 551. Pašić, Muhamed, srednjoškolski profesor
 552. Pašić, Mustafa, sudija sreskog suda
 553. Pašić, Nurija, elekto inžinjer
 554. Pečenković, Jusuf, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 555. Pelja, Osman, srednjoškolski profesor
 556. Pihura* Fevzija, pravnik
 557. Pilav, Vezira, srednjoškolski profesor
 558. Pletilić, Šefik, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. potporučnik
 559. Polić, dr Ahmet, srednjoškolski profesor
 560. Popovac, Ismet, ljekar
 561. Potogija, h. Mehmed, imam, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 562. Poturović, Omer, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 563. Pozderović, Enver, srednjoškolski profesor
 564. Pračić, Esad, ljekar
 565. Prašo, Latif, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 566. Prohić, Abdulah, ljekar
 567. Prohić, Husejin, apelacioni sudija
 568. Puzić, Mehmed, sudija sreskog suda
 569. Puzić, Mustafa, sudija sreskog suda
 570. Raljević, Husejn, ljekar
 571. Raljević, Šefkija, srednjoškolski profesor
 572. Ramić, Ekrem, pravnik
 573. Redžić, Muhamed, sudija
 574. Redžić, Smail, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 575. Repičić, Alija, mašinski inžinjer
 576. Repovac, Nasih, sudija sreskog suda
 577. Resulović, Nijaz, srednjoškolski profesor
 578. Riđanović, Muhamed, ljekar
 579. Riđanović, Ibrahim*, hafiz, teolog, šerijatski sudija
 580. Rizvanbegović, Ahmet, ljekar
 581. Rizvanbegović, Ćemal, šumarski inžinjer
 582. Rustempašić, Rustem, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 583. Ruždić, dr Ibrahim, inžinjer hemije
 584. Ruždić, dr Mehmed, advokat
 585. Ruždić, dr Muhamed, pravnik u državnoj upravi
 586. Ruždić, Zija, srednjoškolski profesor
 587. Sabalić, Alija, ljekar
 588. Sabrihafizović, Muhamed, pravnik
 589. Sadiković, Ahmet, veterinar
 590. Sadiković, Asaf, veterinar
 591. Sadiković,* Šefik, ljekar
 592. Sahačić, h. hfz. Mustafa, imam, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 593. Sahinović, Medžid, farmaceut
 594. Salčić, Ahmet, pravnik
 595. Salihagić, Sulejman, građ. inžinjer
 596. Salihbegović, Šemsudin, veterinar
 597. Salihbegović, Abdullah, advokat
 598. Salihbegović, dr Behaudin, sudija sreskog suda
 599. Salihbegović, dr Hifzija, ekonomist
 600. Salković, Husejn, ekonomist
 601. Samić, Midhat, srednjoškolski profesor
 602. Saračević, Hasan, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 603. Saračević, Mehmedalija, pravnik
 604. Saračević,* ef Taib, profesor na Sarajevskoj medresi
 605. Sefić, Šefik, pravnik u državnoj upravi
 606. Sefić, Šefkija, ljekar
 607. Selimović, Mehmed, srednjoškolski profesor
 608. Selimović, Derviš, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 609. Selmanagić, N., arhitekt
 610. Selmanović, Mustafa, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 611. Selmanović, Smail, sudija sreskog suda
 612. Semiz, Muhamed, advokat
 613. Serdarević, Izet, agronom
 614. Sijerčić, Ahmet, srednjoškolski profesor
 615. Sijerčić, Ibrahim, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, vazd. kapetan II klase
 616. Sikirić, dr Šaćir, sveučilišni profesor
 617. Sikirić, Osman, sudija sreskog suda
 618. Sikirić, Sirija, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 619. Silahić, Teufik, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan I klase
 620. Silajdžić, Alija, pravnik
 621. Simitović, Alija, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 622. Simitović, Hamid, ljekar
 623. Sirbubalo, Asim, ekonomist
 624. Sivčević, hafiz Salih upravnik medrese, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 625. Skokić, Husnija, penz. sudija
 626. Skopljak, Asim, pravnik
 627. Slipičević, Mustafa, elekto inžinjer
 628. Slipičević, Salih, sudija sreskog suda
 629. Slipičević, Fuad, srednjoškolski profesor
 630. Smailbegović, Muhamed, pravnik u državnoj upravi
 631. Smailbegović, N., mašinski inžinjer
 632. Smailović, hfz. Hasan, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 633. Softić,* Esad, sudija
 634. Softić, dr Ešref, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, sanitetski major, ljekar
 635. Sokolović, Adil, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 636. Sokolović, Asim, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 637. Sokolović, Osman, pravnik u penziji
 638. Spahalić, Sulejman, sudija sreskog suda
 639. Sudžuka Muhamed, sudija sreskog suda
 640. Sulejmanpašić, (sin Bećir-bega i Dževahira-hanume rođene Teskeredžić) Mehmed-Mahmut, farmaceut i sudski prevodioc za turski jezik
 641. Sulejmanpašić* (sin Omer-age iz Odžaka kod Bugojna) Mahmut, pravnik
 642. Sultanović, Aziz, pravnik
 643. Suruliz N., šumarski inžinjer
 644. Šabanović, Hazim, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 645. Šaćiragić, Ibrahim, direktor rudnika, rudarski inžinjer
 646. Šahinpašić, Šahin, srednjoškolski profesor
 647. Šarac, Asaf, upravnik bolnice, ljekar
 648. Šarac, dr Zaim, advokat
 649. Šaranović, Sulejman, advokat
 650. Šarić, Džemšid, srednjoškolski profesor
 651. Šehić, Ahmet, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan II klase
 652. Šehić, Ibrahim, rudarski inžinjer
 653. Šehović, Sulejman, oficir mornarice Kraljevine Jugoslavije, poručnik fregate
 654. Šerbić, Hiba, ljekar
 655. Šerbić, Nusret, šumarski inžinjer
 656. Šeremet, Asim, agronom
 657. Šerić, Hašim, inspektor, veterinar
 658. Šerifović, Razija, srednjoškolski profesor
 659. Šerifović, Šerif, agronom
 660. Šeta, Abdulah, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 661. Šeta, Mustafa, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 662. Šiljić, hadži Mustafa, teolog sa carigradskom diplomom, muderis iz Gračanice
 663. Škaljo, Muhamed, pravnik
 664. Škapur, Hasan, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 665. Šljivo, Mehmed, muderis, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 666. Šuljak, Alija, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 667. Šuljak, Omer, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 668. Tafro, Derviš, načelnik Banske uprave, srednjoškolski profesor
 669. Tafro, Muhamed, pravnik u državnoj upravi
 670. Tahmiščija, Hamdija, sudija okružnog suda
 671. Tanković, Abdullah, srednjoškolski profesor
 672. Tanović, Asim, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. potpukovnik
 673. Tanović, dr Jusuf, advokat
 674. Tataragić, Hasan, sudija okružnog suda
 675. Tatarević, Ahmet, farmaceut
 676. Tatarević, Salih, ljekar
 677. Tatlić, Mehmed, ljekar
 678. Tefterdarević, Rešad, sudija upravnog suda
 679. Terzimehić, Ismet, sudija okružnog suda
 680. Teskeredžić, N., monopol, inžinjer
 681. Teskeredžić, Fadulah, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 682. Tihić, Hamdija, pravnik
 683. Tjuhović, Šukrija, ekonomist
 684. Tolić, Husein, pravnik u državnoj upravi
 685. Tomić, Alija, ljekar
 686. Topuzović, Omer, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 687. Torlić, llijas, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 688. Torlić, Sulejman, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. major
 689. Trebinjac, Ibrahim, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 690. Turčinhodžić, Mustafa, farmaceut
 691. Turković, dr Kasim, pravnik
 692. Tutić, Muhamed, srednjoškolski profesor
 693. Tuzlić, Ahmet, srednjoškolski profesor
 694. Uđvarlić, dr Salih, ekonomist
 695. Uđvarlić, dr Salih, pravnik
 696. Ugljen, Asim, sudija okružnog suda
 697. Ugljen, Ćazim, direktor rudnika, rudarski inžinjer
 698. Uvejs, Muhamed, pravnik u Finansijskoj upravi
 699. Uzunović, Sakib, pravnik u državnoj upravi
 700. Varešlija, Halid, pravnik u državnoj upravi
 701. Vatrenjak, Ismet, pravnik u Finansijskoj upravi
 702. Vehabović, Mustafa, sudija okružnog suda
 703. Vilović, Osman, pravnik
 704. Viteškić, Husejn, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 705. Viteškić, Osman, pravnik u penziji
 706. Voljevica Fatima, nastavnica na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 707. Vrebac, Jusuf, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan I klase
 708. Zahirović, Ahmet, tužioc
 709. Zec, Avdija, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 710. Zečević, Abdulah, srednjoškolski profesor
 711. Zečević, dr Safvet, advokat
 712. Zildžić, dr Mehmed, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 713. Zildžić, Nezir, ekonomist
 714. Zildžić, Nura, pravnik
 715. Zjajo, Rasim, farmaceut
 716. Zlatar, Dželiba, sudija sreskog suda
 717. Zlatar, Mehmed, farmaceut
 718. Žunić, Ismet, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)

FUSNOTE/IZVORI:

[1-1] Hafiz Haso Popara, Preporod 2006.

[1b] Justin McCarthy,  Death and Exile. London: The Darwin Press, 1995.

[1] Husejn Alić je bio direktor Šerijatske gimnazije u Sarajevu. Diplomirao je na Filozofskom fakutetu u Zagrebu i bio poslanik ispred Maglajlićeve liste u Ustavotvornoj skupštini 1920. godine u Beogradu. / Husnija Kamberović, Mehmed Spaho – politička biografija (1883-1939), Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, 2009. Sarajevo, str. 22, 152

[2] Muslimansko kulturno-prosvjetno društvo „Narodna uzdanica“ je osnovano 1924. godine kao protivteža „Gajretovoj“ prorežimskoj orijentaciji, sa zadatkom da neutrališe njegovo političko djelovanje u bošnjačkom narodu. Oko kulturno-prosvjetnog društva „Gajret“ se, između dva svjetska rata, okupljao znatan broj bošnjačke inteligencije, posebno mlađe koja se politički vezala za srpske građanske krugove i opredjeljivala za srpsku nacionalnu ideju. / Opširnije: Ibrahim Kemura, Cultural and Educatioanal Society of Muslims “Narodna uzdanica/Natioanal Hope” 1923-1941, Open Society Institute, Budapest, mart 1999. str.1-81

[3] Alija Nametak, Sarajevske uspomene, Nacionalna i sveučilišna biblioteka,  Zagreb, 1997.  str. 102.

[4] Alija Nametak, Tri rukopisa ”Makbuli-Arifa”, Anali Gazi Husref begove biblioteke u Sarajevu, knjiga 5-6, 1978. str. 145

20 thoughts on “Spisak Bošnjaka koji su 1939. godine imali akademsko obrazovanje

 1. Pod rednim brojem 175. na spisku je moj rahmetli djed dr. Osman Deronja koji je u Beču 1914. završio studij medicine. Umro je u Mostaru 1959.godine. Ja i sada živim u istoj kući koja je pripadala mom djedu dr. Osmanu.

  Volim

 2. Da dodam: Moj otac Alija Salihovic (1909-1978) je 1939-1940. predavao na Srednjoj geodetskoj skoli u Beogradu (ako se tako tada zvala) i imao cin majora (ili kapetana) u vojsci Kraljevine Jugoslavije. Pobjegao je iz Beograda u Osijek, zajedno sa porodicom, na pocetku II svj. rata, zbog pritiska od strane Nedicevih i dr. cetnika. Nakon II svj. rata predaje na geodetskoj skoli u Sarajevu a potom i na Prirodno-matematickom fakultetu u Sarajevu, do penzije.

  Volim

 3. Poštovani, nevjerovatno je da Dževad -beg Sulejmanpašić nije imao fakultetsko obrazovanje. Čitao sam njegovu knjigu iz 1936. godine Žurnalizam razarač čovječanstva u kojoj je pokazao nadprosječno poznavanje filozofije i prava i iz koje je očigledno da je govorio francuski a moguće i njemački jezik.
  Volio bih kada bi mi današnji Sulejmanpašići koji vode potrijeklo iz Odžaka kod Bugojna dali više podataka o Dževad-begu Sulejmanpašiću.

  Volim

 4. Na ovaj spisak zelim dodati slijedece ime: Enver Krpo, roden 1914. u Mostaru. Zavrsio Pravni fakultet u Beogradu 12.03.1938. godine.

  Volim

 5. moj otac Ljubović (Muharema) Hidajet je u Travniku završio franjevačku gimnaziju a poslije otisao u Beograd gdje je 1938. zavrsio sumarski fakultet.

  Volim

 6. Postojao je i drugi Mahmut-beg Sulejmanpašić koji je bio apotekar. Pored toga, sudski prevodilac za turski jezik. To su dvije različite ličnosti.

  Volim

 7. Želio bih da na spisak dodate i mog rahmetli dedu Ibrahima Šaćiragića, rudarskog inžinjera, koji je završio fakultet za Rudarstvo u Pragu 1929. godine. Od 1932. do 1942, kada je preselio na Ahiret, bio je direktor Tuzlanskih rudnika Soli, sjedište u Kreki, koji su obuhvatali sve rudnike u tuzlanskom srezu. Njegov punac, a moj pradjed bio je dr. Bahrija Kadić, nalazi se na spisku.

  Volim

 8. PIHURA (sin Derviša) Fevzija, rođen u Travniku 15. avgusta 1898 godine završio je Pravnički Fakultet na Univerzitetu Kraljevine Jugoslavije u Zagrebu 1929 godine, što potvrđuje Svjedodžba o diplomskom ispitu izdana 19. decembra 1929. godine.

  Volim

 9. Ja bih na ovaj spisak dodala i mog djeda Taib- eff Saračevića koji je stariji od svih pomenutih i 1939. godine imao blizu 80 godina, ali je poznati istambulski student, teolog, direktor i dugogodišnji profesor Sarajevske medrese.

  Volim

 10. Želim da dopunim ovaj vrijedan spisak Bošnjaka sa akademskim obrazovanjem sa dva imena, Bošnjaka iz Ljubuškog, a koji u spisku nedostaju:
  – Mahmud (Mehmeda) Konjhodžić, rođen 1905. u Ljubuškom, završio studij prava 1931. godineu Zagrebu. Tokom svoga života je bio istaknuti novinar i publicista, jedan od utemeljitelja suvremenog novinarstva u nekadašnjoj Jugoslaviji. Umro je 1979. godine. Na spisku je njegova mlađa sestra Zejna (Zejneba). Oboje su moja uža famija.
  – dr Šefik (Sade) Sadiković – poznati i veoma cijenjeni ljekar u Ljubuškom, inače sin čuvenoga narodnog ljekara Sade Sadikovića. Završio je studij medicine u Beču 1939. godine. Umro je 1979 u Ljubuškom, gdje je živio i radio kao veoma poštovani ljekar!
  s poštovanjem
  Fahro Konjhodžic

  Volim

 11. Postovani, najprije hvala za ogroman trud na prikupljanju ove dragocjene gradje. Na spisku je nekoliko mojih predaka – tačnije šest sam ih našla, uključujući djeda po majci, Mustafu Pašića. Nedostaje moj djed po ocu, Esad Softić, sudija, studirao u Zagrebu i Beču. Pozdrav, Amra Softić Kordić

  Volim

 12. Poštovani, velika hvala na trudu da poslozite sve dostupne informacije. Moj djed je bio Mahmut Sulejmanpašić i ako je to ista osoba MAHMUT (OMER-BEGA) SULEJMANPASIC iz Odzaka kod Bugojna, moram ispraviti navod, on nije bio farmaceut nego pravnik. Pravo je studirao i diplomirao u Beču.

  Volim

 13. Cestitam Vam na trudu koji ste ulozili I omogucili da ovi podaci budu dostupni narocito za danasnje generacije ciji se roditelji i bliza rodbina spominje. Posto sam sin Muhameda Čomare koji je bio diplomirao pravo u Beogradu 1932 a zatim dobio zaposlenje u Valjevu kao sudija te kasnije nastavio karijeru kao sudija, advokat i pravnik u Sarajevu, zelim da vam skrenem paznju da ste ispustili njegovo ime. Moj tata je bio brat Ismeta Čomare koji je diplomirao ekonomiju u Leipzig-u zajedno sa Esedom Mulabegovicem i Kemurom Hadžihalilovićem mislim 1925 ili 1926. Kemura je takodje izostavljen.

  Volim

 14. Šteta je što nema sličnih dokumenata i o pripadnicima drugih naroda u BiH , jer je i srednja škola bila rijetka na ovim prostorima izmedju I i II Svjetskog rata, neovisno od nacionalnosti.

  Volim

 15. Vrijeme u kome je diploma označavala znalca i specijalistu.
  Danas, u BiH, se dešava da student VIII semestra na ispitu nije u stanju izračunati, kroz osnovne računske operacije, šest brojeva, ali MORA POLOŽITI ISPIT. Visokoškolska diploma, skoro u pravilu, više ne garantira da je nosilac stručnjak/specijalista u datoj oblasti već potvđuje da je kandidat odslušao gradivo po nastavnom planu i programu.
  Govorim o kredibilitetu obrazovnih institucija poput: profesor napiše da govori nekoliko jezika i svi mu vjeruju na riječ.
  Ipak, menadžmenti izdvajaju najbolje studente, mahom izuzetne talente koji su svoje znanje stekli analizom najbolje svjetske literature, koju su uglavnom sami nabavili, kao dokaz institucionalnog kredibiliteta.
  Stoga, moramo se ponositi našim intelektualcima kroz historiju, ali i osuđivati neznanje na svakom nivou. Bez suda javnog mnjenja bezobraznik će sebi pripisati svaki mogući epitet te “demokratskom procedurom” (“stručnjaka” nekih “ostalih” specijalnosti) upisati određeno zvanje/sposobnost/specijalnost u biografiju te time ispuniti formalne uslove da nam svima zagorča život.

  Volim

 16. Pod red. brojem 614. je moj predak hafiz Sivčević Salih koji je završio teološki fakultet u Carigradu a u Kairu doktorirao teološke nauke. On je rodom iz Vražića sadašnja općina Čelić. Potomci mu žive u Sarajevu, Tuzli i Brčkom.

  Volim

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.